anglické časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá vetná skladba teória literatúry english for travelling Doučovanie slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk English in use Slovak sentences slovak for foreigners anglická gramatika Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions gramatika doučovanie obchodná angličtina Slovak grammar anglické časy anglické opozitá Anglické zámená English for everyday life angličtina pre lekárov anglická výslovnosť Druhy viet Predminulý priebehový čas Vetná skladba verbs with prepositions metódy výučby metódy výučby, jazyky angličtina anglické skratky anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo slovenská gramatika prídavné mená Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Gerundium význam slov Skúšky z jazyka význam slov a ich použite Metódy výučby pohovor v angličtine Slovak dialogues Slovak cases Slovak conversation reparát Jednoduchá veta Slovak dialogue English grammar rečnícky štýl angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Anglické prídavné mená Business English Specialized English priama metóda Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra slohové útvary slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny Anglické slovesá Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns učenie sa anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy Medical Slovak maturita slovné spojenia Anglická gramatika
Návrat na obsah