anglické časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad metódy výučby Slovak vocabulary maturita význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia vetná skladba Slovak conversation pohovor v angličtine anglická gramatika prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo učenie sa Anglické frázy angličtina pre obchod Vetná skladba Motivácia slovak for foreigners rečnícky štýl angličtina Doučovanie Slovenská gramatika slovenská literatúra anglické časy gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovak slang teória literatúry Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika Anglické frázové slovesá frázové slovesá English for everyday life Slovak tenses Slovak for foreigners Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Slovak cases Slovak verbs doučovanie English in use Anglická gramatika priama metóda výučba, doučovanie anglické opozitá Slovak sentences Skúšky z jazyka Gerundium anglické skratky Slovak word formation obchodná angličtina english for travelling Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Metódy výučby Slovak grammar slovné spojenia verbs with prepositions Slovak dialogues Specialized English slohové útvary Medical Slovak Spisovná slovenčina pomôcky k učeniu sa Slovak questions Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená reparát anglická výslovnosť význam slov Slovenská literatúra Business English Slovak pronunciation angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas English grammar Typy angličtiny Anglické slovesá Slovenský jazyk slovak for foreigners, time Angličtina pre špecifické situácie tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah