anglické časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia verbs with prepositions Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners gramatika priama metóda slovak for foreigners, time English grammar maturita slohové útvary Slovak for foreigners prídavné mená English in use anglická výslovnosť vetná skladba Typy angličtiny anglická gramatika doučovanie obchodná angličtina Anglické slovesá Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko učenie sa angličtina pre lekárov význam slov a ich použite Anglické frázy Gerundium anglické časy Slovenská gramatika Slovak conversation Slovak dialogues slovenská gramatika pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky Doučovanie Medical Slovak anglická konverzácia Vetná skladba Anglické prídavné mená Slovak nouns význam slov slovenská literatúra teória literatúry angličtina pre obchod Slovak sentences metódy výučby Slovenský jazyk Slovak vocabulary Anglická gramatika Predminulý priebehový čas Slovak questions výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie Specialized English Nepravidelné stupňovanie english for travelling Súdny preklad Business English anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá angličtina slovné spojenia Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá Slovak grammar prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Metódy výučby English for everyday life Druhy viet Anglické frázové slovesá Anglické zámená Slovak tenses Anglické frazálne slovesá anglické skratky Angličtina pre každú situáciu reparát rečnícky štýl Slovak cases
Návrat na obsah