anglické časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Business English učenie sa metódy, vzdelávanie, Slovak tenses anglické časy Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie anglické skratky anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Doučovanie Angličtina pre každú situáciu Druhy viet vetná skladba anglická výslovnosť Slovak grammar Slovak questions rečnícky štýl Gerundium prekladateľstvo Anglické zámená Slovak nouns slovné spojenia teória literatúry význam slov Anglická gramatika English grammar Medical Slovak reparát gramatika Jednoduchá veta anglická gramatika Slovak cases Slovak dialogue slovenská literatúra výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie Slovenský jazyk English in use frázové slovesá Skúšky z jazyka pohovor v angličtine angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa English for everyday life slovak for foreigners Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia angličtina Specialized English Predminulý priebehový čas metódy výučby Anglické frázy angličtina pre lekárov maturita Vetná skladba anglická konverzácia metódy výučby, jazyky english for travelling Slovenská literatúra Slovak sentences Metódy výučby slohové útvary slovak for foreigners, time verbs with prepositions Slovak conversation význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá Súdny preklad Typy angličtiny slovenská gramatika priama metóda obchodná angličtina
Návrat na obsah