anglické časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia Spisovná slovenčina rečnícky štýl anglické časy Slovak verbs Business English Slovak conversation gramatika Anglické slovesá prekladateľstvo slovné spojenia Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas teória literatúry učenie sa Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad Medical Slovak anglická gramatika Slovak for foreigners Vetná skladba Anglické frázy pomôcky k učeniu sa slovenská literatúra anglická výslovnosť Slovak vocabulary pohovor v angličtine význam slov a ich použite english for travelling slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená Slovak slang angličtina pre lekárov Anglické zámená Slovak tenses metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Anglické frázové slovesá English for everyday life obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk angličtina Slovenská gramatika frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá English grammar Slovak cases Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie anglické skratky Gerundium Obchodná angličtina vetná skladba Slovak pronunciation Slovenská literatúra anglické opozitá prídavné mená Druhy viet Slovak dialogue Slovak nouns maturita Specialized English Anglická gramatika priama metóda English in use výučba, doučovanie význam slov Slovak grammar doučovanie výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod metódy výučby Slovak sentences Slovak phrases slovak for foreigners Doučovanie slohové útvary Slovak questions Slovak word formation verbs with prepositions slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia Metódy výučby slovenská gramatika reparát Slovak dialogues metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah