anglické opozitá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá Slovak nouns English grammar reparát maturita Gerundium Slovak conversation slovné spojenia význam slov english for travelling Anglické zámená gramatika Business English anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod Specialized English anglická gramatika anglická výslovnosť Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov slohové útvary Slovak sentences metódy výučby anglické skratky metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time pohovor v angličtine Skúšky z jazyka prekladateľstvo výučba, doučovanie vetná skladba angličtina Typy angličtiny Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra Slovak tenses rečnícky štýl English in use Slovak grammar Slovak questions English for everyday life Anglické frazálne slovesá Slovak cases Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu priama metóda verbs with prepositions Anglické frázy doučovanie anglické časy slovak for foreigners Druhy viet Metódy výučby Slovak for foreigners učenie sa teória literatúry význam slov a ich použite Súdny preklad prídavné mená slovenská gramatika Vetná skladba frázové slovesá Doučovanie
Návrat na obsah