anglické opozitá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita slovné spojenia anglické časy anglické opozitá anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá prekladateľstvo angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Doučovanie slovenská gramatika slovenská literatúra Slovak dialogue verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Business English reparát slohové útvary Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa učenie sa metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta Slovenský jazyk Slovak for foreigners vetná skladba Slovak conversation Súdny preklad Vetná skladba Slovak cases Slovak grammar Gerundium Slovak nouns Anglické zámená Anglické frázy Slovak sentences english for travelling angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time Specialized English Predminulý priebehový čas English in use Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions angličtina výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia gramatika pohovor v angličtine metódy výučby význam slov a ich použite teória literatúry Typy angličtiny prídavné mená obchodná angličtina anglické skratky Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá English for everyday life priama metóda doučovanie Slovak dialogues slovak for foreigners English grammar Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Druhy viet anglická gramatika význam slov Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak
Návrat na obsah