anglické skratky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Význam anglických skratiek
Filip Šuman -Burdej | 3/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá Vetná skladba Doučovanie Slovak word formation Slovak questions Slovak for foreigners Slovak vocabulary Motivácia Gerundium doučovanie English for everyday life Business English Slovak grammar Typy angličtiny verbs with prepositions Predminulý priebehový čas Slovak dialogues slovak for foreigners, time Slovak verbs Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie anglické časy angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba rečnícky štýl prídavné mená význam slov a ich použite Slovenská gramatika English grammar slovné spojenia Slovak pronunciation maturita Metódy výučby Anglické zámená priama metóda Medical Slovak Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine prekladateľstvo angličtina slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak phrases obchodná angličtina frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Anglické frázy anglická výslovnosť Slovak conversation anglická konverzácia metódy výučby, jazyky Obchodná angličtina teória literatúry gramatika English in use Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra slovenská literatúra anglické opozitá anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak tenses Slovenský jazyk výučba, doučovanie english for travelling Slovak dialogue reparát slovak for foreigners Specialized English význam slov anglické skratky pomôcky k učeniu sa angličtina pre obchod Anglická gramatika Slovak slang slohové útvary Spisovná slovenčina metódy výučby Druhy viet učenie sa Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená Slovak nouns Skúšky z jazyka Súdny preklad Slovak sentences
Návrat na obsah