anglicko - slovenská konverzácia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation Súdny preklad english for travelling Typy angličtiny Anglická gramatika teória literatúry metódy výučby, jazyky Slovak dialogue Druhy viet slovné spojenia Slovak questions doučovanie Motivácia Slovak nouns angličtina Anglické prídavné mená Nepravidelné stupňovanie priama metóda Slovak cases význam slov a ich použite gramatika Anglické frázové slovesá Vetná skladba reparát anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby učenie sa metódy výučby anglická konverzácia Business English Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá slovenská literatúra angličtina pre lekárov slohové útvary angličtina pre obchod English for everyday life Slovak vocabulary Slovak dialogues rečnícky štýl Gerundium metódy, vzdelávanie, English in use Slovenský jazyk Specialized English Medical Slovak Anglické frázy Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie anglické skratky Angličtina pre každú situáciu maturita anglické časy Slovak slang verbs with prepositions Slovenská gramatika pohovor v angličtine Slovak grammar slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas anglická gramatika frázové slovesá Slovak verbs obchodná angličtina význam slov Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners Slovak pronunciation slovenská gramatika English grammar tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa Slovak word formation Angličtina pre špecifické situácie pomôcky k učeniu sa Spisovná slovenčina prekladateľstvo Doučovanie vetná skladba Slovak for foreigners Slovak sentences Jednoduchá veta Skúšky z jazyka Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Anglické slovesá
Návrat na obsah