anglicko - slovenská konverzácia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod Slovak grammar Specialized English Slovak tenses metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá anglická konverzácia Doučovanie slovak for foreigners Anglické zámená slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia anglické časy anglické opozitá Business English Slovak conversation Skúšky z jazyka Anglické frázy Slovenská literatúra Súdny preklad Jednoduchá veta anglická gramatika Slovak nouns Slovak dialogue Typy angličtiny prídavné mená Angličtina pre každú situáciu priama metóda Slovak questions vetná skladba obchodná angličtina Predminulý priebehový čas English in use Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa učenie sa gramatika Slovenský jazyk slovenská literatúra Druhy viet metódy výučby, jazyky Anglická gramatika anglické skratky význam slov a ich použite English for everyday life anglická výslovnosť význam slov rečnícky štýl maturita slovak for foreigners, time reparát Anglické frazálne slovesá english for travelling English grammar doučovanie Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry pohovor v angličtine frázové slovesá slohové útvary Gerundium metódy výučby verbs with prepositions Slovak sentences Medical Slovak Metódy výučby Vetná skladba slovenská gramatika Slovak cases angličtina prekladateľstvo
Návrat na obsah