english for travelling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte po anglicky na letisku
Filip Šuman -Burdej | 27/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Business English pohovor v angličtine Slovak slang anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov Vetná skladba Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky obchodná angličtina slovenská gramatika doučovanie Obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá anglické časy Súdny preklad Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Spisovná slovenčina anglická gramatika Slovak sentences reparát priama metóda vetná skladba význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá prídavné mená výučba, doučovanie Slovak word formation Typy angličtiny význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra Slovak tenses učenie sa metódy výučby prekladateľstvo maturita Rody v angličtine teória literatúry výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy slovenská literatúra frázové slovesá Slovak dialogue pomôcky k učeniu sa english for travelling Anglické slovesá verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Doučovanie rečnícky štýl Slovenská gramatika Slovak cases slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Motivácia Druhy viet Angličtina pre špecifické situácie Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia slohové útvary slovné spojenia Slovak questions Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod Slovak pronunciation Anglické prídavné mená Slovak phrases Slovak verbs gramatika English for everyday life Medical Slovak Anglická gramatika slovak for foreigners English in use Slovak negation Gerundium Specialized English English grammar Slovak conversation Anglické zámená angličtina Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk Slovak nouns anglické skratky Metódy výučby
Návrat na obsah