english for travelling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte po anglicky na letisku
Filip Šuman -Burdej | 27/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba English in use slovenská gramatika Specialized English Typy angličtiny Slovak sentences Anglické zámená Anglické prídavné mená English for everyday life teória literatúry english for travelling slovak for foreigners, time angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Slovenská gramatika metódy výučby, jazyky slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá význam slov Gerundium Motivácia anglické skratky anglická konverzácia Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners anglické časy výučba, doučovanie doučovanie English grammar Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Medical Slovak Slovak conversation anglická gramatika Anglické frázové slovesá Slovak grammar Súdny preklad Doučovanie slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Slovak dialogues Anglické slovesá anglické opozitá Slovak vocabulary obchodná angličtina Slovenský jazyk rečnícky štýl Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners Business English priama metóda Angličtina pre každú situáciu angličtina prídavné mená anglická výslovnosť slohové útvary Slovak dialogue vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk učenie sa maturita metódy výučby význam slov a ich použite Slovak tenses Slovenská literatúra prekladateľstvo Druhy viet verbs with prepositions gramatika reparát Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Anglické frázy Slovak questions Anglická gramatika
Návrat na obsah