english for travelling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte po anglicky na letisku
Filip Šuman -Burdej | 27/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá Medical Slovak Slovak slang English grammar tipy ako sa učiť jazyk english for travelling metódy výučby, jazyky Motivácia metódy výučby Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Jednoduchá veta Doučovanie Súdny preklad English for everyday life metódy, vzdelávanie, gramatika slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá Druhy viet angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra anglická výslovnosť slovné spojenia Specialized English Slovak sentences Spisovná slovenčina doučovanie teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá Slovak questions slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine slovak for foreigners, time význam slov Slovak dialogues Anglické prídavné mená Slovak tenses Slovak cases Anglické slovesá prídavné mená Slovak conversation Anglické frazálne slovesá Gerundium slovenská gramatika prekladateľstvo rečnícky štýl Slovenská literatúra angličtina Slovak phrases anglické časy pomôcky k učeniu sa Anglické frázy Slovenská gramatika Slovak dialogue angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika Slovak verbs učenie sa obchodná angličtina reparát Slovenský jazyk výučba, doučovanie Slovak pronunciation Obchodná angličtina anglická gramatika maturita Business English Skúšky z jazyka Typy angličtiny vetná skladba význam slov a ich použite Slovak for foreigners Slovak vocabulary Anglické zámená Vetná skladba English in use priama metóda verbs with prepositions Slovak grammar anglické skratky Predminulý priebehový čas Metódy výučby Slovak word formation Slovak nouns
Návrat na obsah