english for travelling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte po anglicky na letisku
Filip Šuman -Burdej | 27/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases slovak for foreigners Doučovanie Anglické prídavné mená anglické skratky doučovanie Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Anglická gramatika English for everyday life Slovak nouns Slovak sentences teória literatúry pohovor v angličtine anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu reparát Druhy viet frázové slovesá vetná skladba učenie sa anglické opozitá Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny verbs with prepositions slovné spojenia angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie Gerundium Slovak questions Anglické zámená Slovak conversation Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod slovenská literatúra english for travelling metódy výučby, jazyky priama metóda prídavné mená rečnícky štýl English in use Business English Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary význam slov anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta Súdny preklad slovak for foreigners, time Anglické slovesá Metódy výučby English grammar slovenská gramatika výučba, doučovanie angličtina slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá Anglické frázy Medical Slovak Slovenský jazyk metódy výučby anglická výslovnosť anglické časy gramatika Specialized English obchodná angličtina Slovenská literatúra
Návrat na obsah