frázové slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English phrasal verbs
Filip Šuman -Burdej | 5/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, Slovak cases Skúšky z jazyka Metódy výučby prídavné mená anglická gramatika slovak for foreigners, time anglická konverzácia Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa Doučovanie význam slov metódy výučby, jazyky anglické skratky učenie sa slohové útvary slovenská literatúra Slovenská literatúra verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá English for everyday life anglické časy Anglické frázy Business English Slovak tenses obchodná angličtina maturita Slovak conversation rečnícky štýl metódy výučby výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Slovak sentences Slovak grammar Slovak questions Vetná skladba English in use angličtina pre obchod Specialized English reparát Anglické zámená Slovak nouns anglické opozitá Anglické frázové slovesá vetná skladba Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine doučovanie Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Anglická gramatika English grammar Gerundium teória literatúry Druhy viet prekladateľstvo Slovenský jazyk slovné spojenia slovak for foreigners Súdny preklad priama metóda Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko gramatika english for travelling
Návrat na obsah