frázové slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English phrasal verbs
Filip Šuman -Burdej | 5/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby maturita Slovak grammar anglické opozitá Anglické frázy Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa gramatika anglická konverzácia slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie English grammar Slovak negation angličtina Business English slohové útvary rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary Anglické slovesá Slovak dialogue pohovor v angličtine Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá Motivácia Slovak tenses Slovak word formation výučba, doučovanie význam slov a ich použite English for everyday life metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues Slovak sentences Spisovná slovenčina Slovak slang verbs with prepositions slovenská literatúra Anglické frázové slovesá English in use slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa anglické časy Slovak phrases Druhy viet reparát prekladateľstvo Slovak questions anglické skratky doučovanie Slovenský jazyk Rody v angličtine Vetná skladba Specialized English Skúšky z jazyka Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad Slovenská literatúra učenie sa anglická gramatika angličtina pre obchod teória literatúry Anglická gramatika Slovak pronunciation Slovak conversation english for travelling obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Gerundium vetná skladba význam slov slovak for foreigners, time frázové slovesá Jednoduchá veta Obchodná angličtina Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika Slovak nouns Slovak verbs Medical Slovak Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas prídavné mená Anglické frazálne slovesá priama metóda angličtina pre lekárov slovak for foreigners Slovak cases Doučovanie slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť
Návrat na obsah