frázové slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English phrasal verbs
Filip Šuman -Burdej | 5/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Slovak phrases Anglické frázy anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation Vetná skladba Jednoduchá veta Business English English grammar Slovak cases učenie sa metódy výučby, jazyky maturita vetná skladba angličtina pre obchod prekladateľstvo rečnícky štýl Slovak for foreigners pomôcky k učeniu sa Motivácia anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary Anglické frazálne slovesá English for everyday life anglické opozitá slovak for foreigners Angličtina pre špecifické situácie anglické časy anglická konverzácia slohové útvary Anglické prídavné mená teória literatúry Skúšky z jazyka Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie gramatika Slovak questions Spisovná slovenčina slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Súdny preklad anglické skratky angličtina Slovak tenses Slovak grammar slovenská literatúra angličtina pre lekárov Druhy viet Slovak word formation Obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby Specialized English priama metóda Slovak nouns význam slov a ich použite Slovak dialogue Anglické frázové slovesá Slovak verbs výučba, doučovanie Gerundium doučovanie výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika English in use pohovor v angličtine prídavné mená Slovak pronunciation metódy, vzdelávanie, english for travelling slovenská gramatika obchodná angličtina verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Anglická gramatika Slovenská gramatika Doučovanie slovak for foreigners, time slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby Slovak slang frázové slovesá Slovenská literatúra Slovak sentences Typy angličtiny význam slov Anglické slovesá Slovenský jazyk
Návrat na obsah