metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika reparát angličtina pre obchod Jednoduchá veta English for everyday life Slovak grammar slovné spojenia obchodná angličtina Anglické zámená Vetná skladba Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov Súdny preklad Medical Slovak English in use Doučovanie pohovor v angličtine slovenská literatúra slohové útvary english for travelling anglické časy Specialized English metódy výučby doučovanie anglické skratky anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk angličtina výučba, učenie sa, anketa Gerundium Slovak cases rečnícky štýl učenie sa Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Slovak dialogues anglická konverzácia gramatika Slovenský jazyk anglická gramatika Slovak tenses prídavné mená teória literatúry Druhy viet Business English Slovak questions Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá Skúšky z jazyka Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Slovak nouns metódy, vzdelávanie, maturita Slovak conversation metódy výučby, jazyky slovak for foreigners anglické opozitá Slovak for foreigners verbs with prepositions význam slov Anglické frázy Predminulý priebehový čas Metódy výučby slovak for foreigners, time vetná skladba English grammar priama metóda prekladateľstvo Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie
Návrat na obsah