metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation Metódy výučby Slovak tenses Predminulý priebehový čas anglické skratky vetná skladba Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo Doučovanie Typy angličtiny angličtina pre lekárov english for travelling Slovak nouns English grammar Vetná skladba English for everyday life obchodná angličtina slovenská literatúra gramatika reparát slovenské nárečia, slovensko metódy výučby učenie sa Slovak for foreigners Anglická gramatika maturita anglická konverzácia anglické opozitá Jednoduchá veta Slovak dialogues Slovak grammar Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod Medical Slovak Business English metódy, vzdelávanie, Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time teória literatúry verbs with prepositions slovné spojenia Skúšky z jazyka Slovenská literatúra prídavné mená doučovanie výučba, doučovanie Druhy viet rečnícky štýl význam slov a ich použite angličtina English in use anglická gramatika Anglické slovesá Anglické frázové slovesá Slovak cases frázové slovesá Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences Slovak dialogue metódy výučby, jazyky slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Slovak questions Slovak vocabulary Anglické frázy pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená anglická výslovnosť Gerundium slovenská gramatika Slovenský jazyk význam slov priama metóda Súdny preklad
Návrat na obsah