metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry Angličtina pre špecifické situácie angličtina význam slov slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Motivácia metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl slovenská literatúra Slovenská literatúra učenie sa angličtina pre obchod význam slov a ich použite Slovenská gramatika Slovak sentences anglické skratky Predminulý priebehový čas Slovak grammar Anglické frázové slovesá Doučovanie gramatika metódy výučby, jazyky vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners slovak for foreigners Slovak conversation Slovak cases Slovak verbs Slovak dialogue reparát Slovak dialogues english for travelling Spisovná slovenčina Slovak slang slohové útvary slovenská gramatika Slovak tenses English for everyday life Specialized English Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk Druhy viet slovenské nárečia, slovensko doučovanie výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa priama metóda verbs with prepositions Medical Slovak English grammar Business English Slovak questions metódy výučby slovné spojenia Anglické zámená Typy angličtiny anglické časy anglická konverzácia frázové slovesá Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Slovak nouns Anglická gramatika Slovak word formation anglická gramatika English in use Anglické slovesá Jednoduchá veta prekladateľstvo Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá pohovor v angličtine prídavné mená maturita Gerundium Súdny preklad Slovak vocabulary Metódy výučby anglická výslovnosť Anglické frázy
Návrat na obsah