metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite Súdny preklad rečnícky štýl angličtina pre obchod slohové útvary učenie sa maturita tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns slovak for foreigners vetná skladba Anglické zámená Slovenská literatúra reparát Slovak questions pohovor v angličtine teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Slovak conversation anglická konverzácia priama metóda English in use Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Medical Slovak English grammar prídavné mená English for everyday life Metódy výučby frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Druhy viet Anglická gramatika anglické skratky slovenská gramatika angličtina pre lekárov Doučovanie Predminulý priebehový čas Typy angličtiny Slovak dialogue Skúšky z jazyka Anglické frázy anglické časy Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, Specialized English anglická výslovnosť angličtina výučba, doučovanie anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Gerundium význam slov english for travelling metódy výučby Slovak cases anglická gramatika Slovak for foreigners slovak for foreigners, time prekladateľstvo Slovak tenses obchodná angličtina Slovak grammar gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk slovenská literatúra Business English Anglické nepravidelné slovesá doučovanie slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah