metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť slovíčka raz a navždy?
Filip Šuman -Burdej | 3/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda slohové útvary slovak for foreigners, time Typy angličtiny gramatika slovenské nárečia, slovensko reparát anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues Druhy viet metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra slovné spojenia English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk význam slov a ich použite anglické opozitá verbs with prepositions Slovak questions učenie sa Slovak tenses Anglické frázové slovesá slovenská gramatika metódy výučby, jazyky Medical Slovak prekladateľstvo Gerundium Doučovanie Vetná skladba anglická gramatika Slovak cases výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra Slovak nouns Slovak conversation vetná skladba angličtina rečnícky štýl Skúšky z jazyka výučba, doučovanie Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená Jednoduchá veta maturita angličtina pre lekárov Specialized English Predminulý priebehový čas Slovak sentences metódy výučby doučovanie Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk význam slov anglická výslovnosť Anglická gramatika Anglické frázy prídavné mená obchodná angličtina slovak for foreigners Slovak grammar English grammar english for travelling English in use frázové slovesá Súdny preklad anglické skratky Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia angličtina pre obchod anglické časy Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Business English teória literatúry Slovak for foreigners pohovor v angličtine
Návrat na obsah