metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť slovíčka raz a navždy?
Filip Šuman -Burdej | 3/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby metódy výučby, jazyky priama metóda Predminulý priebehový čas slovné spojenia Business English Slovak sentences reparát výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation prídavné mená Anglické zámená Typy angličtiny anglická konverzácia anglická gramatika Druhy viet Specialized English Slovak vocabulary anglická výslovnosť rečnícky štýl Anglické frázové slovesá anglické opozitá english for travelling slovak for foreigners Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar teória literatúry výučba, doučovanie angličtina pre obchod English for everyday life Súdny preklad obchodná angličtina Anglické slovesá angličtina Doučovanie Slovenská gramatika Anglické frázy Anglické prídavné mená anglické skratky Slovak dialogue slohové útvary Slovak tenses Medical Slovak English grammar doučovanie Slovak for foreigners učenie sa vetná skladba Vetná skladba English in use Slovak nouns maturita pohovor v angličtine angličtina pre lekárov slovenská literatúra Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie gramatika Motivácia Metódy výučby frázové slovesá Gerundium Anglické nepravidelné slovesá význam slov Slovak questions Jednoduchá veta význam slov a ich použite anglické časy Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time Slovak word formation Slovak cases Slovenská literatúra verbs with prepositions
Návrat na obsah