metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť slovíčka raz a navždy?
Filip Šuman -Burdej | 3/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation doučovanie Anglické zámená Slovak phrases slohové útvary Slovak slang pomôcky k učeniu sa Slovak tenses Druhy viet vetná skladba English for everyday life Anglická gramatika Slovak negation pohovor v angličtine prekladateľstvo Slovak vocabulary English in use slovenská gramatika obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa Motivácia english for travelling Slovak nouns slovak for foreigners Slovak sentences Doučovanie Slovak verbs Anglické frázy učenie sa Medical Slovak metódy výučby, jazyky Specialized English slovak for foreigners, time slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu priama metóda Slovak word formation angličtina slovenská literatúra anglické časy anglické opozitá angličtina pre obchod verbs with prepositions výučba, doučovanie Typy angličtiny anglické skratky Slovenská literatúra maturita frázové slovesá Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas Obchodná angličtina Slovak questions Rody v angličtine Gerundium Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, English grammar Slovak dialogue Business English Nepravidelné stupňovanie Slovak pronunciation Súdny preklad význam slov reparát Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá teória literatúry Skúšky z jazyka význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá metódy výučby Spisovná slovenčina angličtina pre lekárov anglická konverzácia anglická gramatika prídavné mená gramatika Angličtina pre špecifické situácie Slovak grammar anglická výslovnosť Slovak for foreigners Metódy výučby
Návrat na obsah