metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba slovak for foreigners, time anglická gramatika Doučovanie Typy angličtiny Slovak tenses Skúšky z jazyka Anglická gramatika Slovak grammar metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá prekladateľstvo Slovak dialogue gramatika Motivácia Slovenská gramatika obchodná angličtina anglické opozitá učenie sa anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Súdny preklad Slovenská literatúra maturita rečnícky štýl doučovanie Slovak conversation význam slov priama metóda Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie english for travelling Business English Predminulý priebehový čas Specialized English Slovak nouns English grammar Gerundium slovenská literatúra English for everyday life Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak cases význam slov a ich použite slohové útvary výučba, učenie sa, anketa Slovak questions slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá frázové slovesá Slovak sentences anglické časy anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk Slovak dialogues Medical Slovak Anglické prídavné mená angličtina angličtina pre obchod reparát English in use anglická konverzácia metódy výučby, jazyky Slovak vocabulary metódy výučby Jednoduchá veta teória literatúry Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie prídavné mená verbs with prepositions Metódy výučby pohovor v angličtine Druhy viet Anglické zámená slovak for foreigners slovné spojenia anglické skratky vetná skladba
Návrat na obsah