metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet metódy výučby výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina prekladateľstvo anglické časy Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá rečnícky štýl Slovak questions Slovak grammar frázové slovesá Slovenský jazyk anglická výslovnosť verbs with prepositions pohovor v angličtine angličtina Predminulý priebehový čas Medical Slovak doučovanie Angličtina pre každú situáciu Gerundium učenie sa Jednoduchá veta Vetná skladba Slovak dialogue Anglická gramatika Slovak conversation slovenská gramatika Slovenská literatúra anglická konverzácia angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá Slovak nouns gramatika reparát prídavné mená english for travelling anglická gramatika Anglické prídavné mená Slovak sentences vetná skladba Slovak tenses maturita English in use anglické opozitá Business English English for everyday life Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia priama metóda Anglické frázy Doučovanie slovné spojenia English grammar Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Metódy výučby slohové útvary význam slov slovak for foreigners, time Slovak cases Typy angličtiny slovenská literatúra Súdny preklad Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners Anglické zámená anglické skratky teória literatúry
Návrat na obsah