metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina English in use anglická výslovnosť Slovak conversation metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses Vetná skladba frázové slovesá reparát Business English rečnícky štýl vetná skladba English grammar Jednoduchá veta Anglické zámená maturita anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia teória literatúry Slovak nouns Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená priama metóda výučba, doučovanie English for everyday life Anglické frázy slohové útvary význam slov Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk english for travelling gramatika pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Slovenská literatúra slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Gerundium angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá Doučovanie slovenská literatúra Slovak questions Slovak for foreigners angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time Typy angličtiny Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases anglické časy verbs with prepositions Metódy výučby Specialized English Súdny preklad anglická konverzácia Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa učenie sa Slovak dialogue Slovak grammar anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo Medical Slovak slovak for foreigners Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky anglické skratky význam slov a ich použite Druhy viet angličtina doučovanie
Návrat na obsah