obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary maturita Slovak for foreigners Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time Gerundium english for travelling teória literatúry Medical Slovak reparát gramatika prídavné mená anglická konverzácia pohovor v angličtine Slovak conversation obchodná angličtina angličtina frázové slovesá Doučovanie Anglické zámená výučba, doučovanie anglické časy Slovak questions Anglická gramatika Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia English grammar Business English Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Specialized English Anglické frázy Slovak vocabulary Skúšky z jazyka Slovak nouns anglické skratky anglická výslovnosť Typy angličtiny Jednoduchá veta Druhy viet Slovak cases anglická gramatika Slovak sentences priama metóda anglické opozitá Slovenský jazyk slovak for foreigners slovenská literatúra Motivácia prekladateľstvo angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions učenie sa Anglické nepravidelné slovesá English in use doučovanie Slovak grammar Anglické slovesá Vetná skladba význam slov a ich použite Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko metódy výučby význam slov angličtina pre lekárov vetná skladba Súdny preklad metódy, vzdelávanie, slovné spojenia Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky rečnícky štýl
Návrat na obsah