obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses slovenská literatúra anglické časy gramatika slohové útvary Nepravidelné stupňovanie English for everyday life maturita prídavné mená anglické opozitá rečnícky štýl angličtina Slovak dialogue Súdny preklad Metódy výučby Business English Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika vetná skladba Druhy viet slovak for foreigners prekladateľstvo Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk Slovak nouns Angličtina pre špecifické situácie Slovak sentences slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak verbs Doučovanie Slovak slang pohovor v angličtine anglické skratky Slovak vocabulary Specialized English reparát Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra angličtina pre lekárov Gerundium English in use Anglické prídavné mená slovenská gramatika Slovak conversation obchodná angličtina metódy výučby Anglické frázové slovesá Anglické slovesá English grammar doučovanie výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia english for travelling Slovak word formation Motivácia Anglické frázy Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Slovenská gramatika metódy výučby, jazyky priama metóda Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Slovak dialogues Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba Slovak cases verbs with prepositions Spisovná slovenčina Anglické zámená Medical Slovak anglická výslovnosť Slovak grammar výučba, doučovanie pomôcky k učeniu sa slovné spojenia Slovak pronunciation Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod teória literatúry význam slov frázové slovesá anglická gramatika význam slov a ich použite
Návrat na obsah