obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia Slovak grammar slovak for foreigners english for travelling Jednoduchá veta vetná skladba pomôcky k učeniu sa anglická výslovnosť Rody v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases Angličtina pre špecifické situácie prekladateľstvo slohové útvary prídavné mená Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená angličtina English in use anglické časy anglické skratky anglické opozitá Specialized English Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina Skúšky z jazyka reparát maturita Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny Slovenský jazyk Slovak conversation rečnícky štýl Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation Slovak pronunciation Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak tenses výučba, doučovanie Vetná skladba Gerundium Slovak verbs doučovanie slovenská literatúra angličtina pre lekárov Druhy viet anglická gramatika verbs with prepositions význam slov a ich použite English for everyday life Slovak dialogues Business English Spisovná slovenčina Slovak negation Slovak questions English grammar pohovor v angličtine Obchodná angličtina teória literatúry Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá Anglické prídavné mená Motivácia výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences anglická konverzácia Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Metódy výučby angličtina pre obchod metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra Súdny preklad Slovak for foreigners Slovak slang Slovak nouns priama metóda Slovak dialogue frázové slovesá Anglické frázy metódy výučby, jazyky Slovak vocabulary Slovak phrases slovenská gramatika gramatika Medical Slovak učenie sa význam slov
Návrat na obsah