obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba Obchodná angličtina anglická gramatika Anglické frazálne slovesá pomôcky k učeniu sa Metódy výučby Predminulý priebehový čas anglická konverzácia obchodná angličtina Slovak dialogue frázové slovesá Slovenský jazyk reparát Anglické frázy Slovak vocabulary anglické opozitá pohovor v angličtine slovné spojenia angličtina pre lekárov Doučovanie Vetná skladba anglické časy doučovanie Slovak phrases prekladateľstvo teória literatúry výučba, doučovanie Slovak dialogues angličtina Slovak questions slohové útvary Slovak cases Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie English in use English grammar rečnícky štýl Druhy viet Slovak nouns slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses Business English slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá metódy výučby anglická výslovnosť význam slov a ich použite Slovenská literatúra verbs with prepositions Gerundium Slovak conversation Medical Slovak význam slov anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad english for travelling slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka Typy angličtiny anglické skratky Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta Specialized English metódy výučby, jazyky Motivácia Angličtina pre špecifické situácie prídavné mená Slovak slang maturita Anglická gramatika Anglické zámená Anglické prídavné mená slovenská gramatika Slovenská gramatika Slovak sentences metódy, vzdelávanie, Slovak verbs Slovak pronunciation slovenská literatúra Spisovná slovenčina tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Slovak for foreigners učenie sa gramatika English for everyday life Slovak word formation Slovak grammar
Návrat na obsah