obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená metódy, vzdelávanie, význam slov anglické skratky Jednoduchá veta význam slov a ich použite anglická výslovnosť Anglické frázy slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá Metódy výučby Slovak for foreigners vetná skladba Slovak sentences slovenská literatúra angličtina pre lekárov slovné spojenia anglické časy Vetná skladba Slovak grammar Slovenská literatúra doučovanie Doučovanie verbs with prepositions Business English slohové útvary Medical Slovak angličtina pre obchod Súdny preklad reparát English in use učenie sa Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl anglické opozitá metódy výučby, jazyky Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation prídavné mená teória literatúry Slovak cases Predminulý priebehový čas english for travelling Slovenský jazyk výučba, doučovanie prekladateľstvo English for everyday life pohovor v angličtine Specialized English Slovak questions gramatika priama metóda Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina anglická konverzácia Slovak tenses metódy výučby English grammar Slovak dialogue anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Druhy viet slovak for foreigners maturita slovenská gramatika angličtina Anglické frazálne slovesá Gerundium Slovak dialogues Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah