obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar Anglická gramatika Gerundium Slovak cases Metódy výučby English in use metódy výučby Anglické frázy Slovak grammar Medical Slovak slovenská gramatika slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Specialized English význam slov a ich použite Slovak dialogue English for everyday life metódy výučby, jazyky Anglické zámená anglické časy maturita slovak for foreigners, time frázové slovesá anglické opozitá angličtina pre lekárov anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues doučovanie Slovak nouns priama metóda reparát Vetná skladba Slovak conversation Doučovanie význam slov prídavné mená slovak for foreigners english for travelling anglická výslovnosť vetná skladba Slovak for foreigners Súdny preklad Slovak questions Slovenská literatúra obchodná angličtina Predminulý priebehový čas prekladateľstvo rečnícky štýl Anglické prídavné mená Slovenský jazyk Jednoduchá veta verbs with prepositions Druhy viet angličtina pre obchod teória literatúry učenie sa Slovak sentences Anglické frazálne slovesá Business English gramatika Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá angličtina slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine anglická gramatika anglická konverzácia Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary
Návrat na obsah