pohovor v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 24/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky Business English slovenská gramatika Typy angličtiny Slovak questions Skúšky z jazyka Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie Doučovanie Súdny preklad slovenská literatúra doučovanie anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá Slovak tenses Druhy viet pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas English for everyday life rečnícky štýl anglické časy prekladateľstvo Slovak dialogue Anglické zámená prídavné mená reparát Anglické frazálne slovesá English in use anglická výslovnosť slohové útvary Gerundium Vetná skladba Metódy výučby slovak for foreigners, time vetná skladba Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie gramatika Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina maturita Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar Anglické slovesá angličtina Slovak conversation slovak for foreigners význam slov a ich použite Slovak dialogues slovné spojenia anglická gramatika frázové slovesá Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk metódy výučby english for travelling Slovak for foreigners Slovak nouns Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy English grammar učenie sa anglické skratky angličtina pre lekárov význam slov angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa Slovak cases Medical Slovak priama metóda teória literatúry
Návrat na obsah