pohovor v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 24/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina slovenská literatúra anglické opozitá Skúšky z jazyka Súdny preklad verbs with prepositions Slovak conversation English in use Slovenská gramatika slovné spojenia vetná skladba Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby Medical Slovak Slovenská literatúra Typy angličtiny Slovak dialogues obchodná angličtina Slovak questions Slovak sentences Slovak dialogue Motivácia Rody v angličtine reparát rečnícky štýl Slovak vocabulary metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine Slovak tenses anglická výslovnosť Slovak for foreigners Anglické prídavné mená priama metóda Slovak negation anglické časy english for travelling Spisovná slovenčina English for everyday life pomôcky k učeniu sa teória literatúry Obchodná angličtina prekladateľstvo Slovak phrases Slovak slang Anglické frázové slovesá význam slov slovak for foreigners, time Slovak pronunciation slovak for foreigners slohové útvary English grammar doučovanie Doučovanie Druhy viet anglické skratky výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika prídavné mená Slovak word formation Business English anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu Slovak verbs metódy výučby Slovak cases Anglické slovesá angličtina pre obchod Gerundium Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika gramatika slovenská gramatika maturita Vetná skladba frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Angličtina pre špecifické situácie Anglické frázy Slovenský jazyk angličtina pre lekárov učenie sa Specialized English Slovak grammar metódy výučby, jazyky Slovak nouns Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah