pomôcky k učeniu sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Médiá vo výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 31/5/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy Druhy viet Slovak verbs slovak for foreigners, time Súdny preklad Slovak dialogue Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Slovak tenses reparát Slovak phrases Motivácia vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny Slovak questions gramatika metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Anglické frázové slovesá anglické opozitá angličtina pre obchod Business English Slovak grammar Slovenská gramatika Slovak pronunciation angličtina Slovak cases slohové útvary anglická výslovnosť Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika Specialized English Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda frázové slovesá English in use učenie sa prekladateľstvo angličtina pre lekárov obchodná angličtina Slovak conversation verbs with prepositions Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá Gerundium výučba, doučovanie Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl Obchodná angličtina metódy výučby Doučovanie Slovak slang Slovak for foreigners Slovak dialogues Slovak sentences Slovak word formation Anglické nepravidelné slovesá anglické časy english for travelling metódy výučby, jazyky Anglické slovesá Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená maturita teória literatúry pomôcky k učeniu sa Slovak vocabulary English for everyday life Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak anglická konverzácia English grammar slovak for foreigners Rody v angličtine význam slov a ich použite doučovanie Spisovná slovenčina slovenská literatúra Skúšky z jazyka význam slov anglické skratky slovné spojenia Vetná skladba pohovor v angličtine Anglické prídavné mená
Návrat na obsah