pomôcky k učeniu sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Médiá vo výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 31/5/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre špecifické situácie Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue Business English prídavné mená metódy výučby slovenská gramatika angličtina Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra Slovak word formation Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie reparát anglické skratky gramatika Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá Obchodná angličtina Anglická gramatika Slovak questions Slovak for foreigners Rody v angličtine English for everyday life Slovak conversation Spisovná slovenčina Anglické frázové slovesá Slovak sentences Slovak negation Vetná skladba Motivácia slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá metódy, vzdelávanie, Slovenská gramatika Slovenský jazyk Gerundium Skúšky z jazyka pohovor v angličtine Jednoduchá veta význam slov a ich použite english for travelling angličtina pre lekárov prekladateľstvo Slovak verbs Medical Slovak Predminulý priebehový čas Doučovanie angličtina pre obchod význam slov Súdny preklad anglická gramatika Metódy výučby slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar Slovak slang tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary teória literatúry obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa učenie sa Anglické prídavné mená slovenská literatúra vetná skladba slohové útvary výučba, doučovanie Slovak phrases English in use maturita Druhy viet Slovak cases slovak for foreigners, time Anglické frázy pomôcky k učeniu sa Specialized English Anglické zámená Anglické slovesá anglická konverzácia Slovak tenses Slovak pronunciation rečnícky štýl priama metóda anglická výslovnosť slovak for foreigners doučovanie anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Slovak nouns Typy angličtiny verbs with prepositions
Návrat na obsah