pomôcky k učeniu sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Médiá vo výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 31/5/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl Slovak cases vetná skladba anglická výslovnosť Medical Slovak Specialized English Slovak pronunciation Súdny preklad slovenská literatúra Anglické slovesá Slovak questions význam slov Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine slovné spojenia Slovenská literatúra frázové slovesá Slovak dialogues maturita Predminulý priebehový čas Metódy výučby Slovak slang anglické časy pomôcky k učeniu sa Anglické zámená Gerundium anglicko - slovenská konverzácia angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená učenie sa metódy výučby, jazyky anglická gramatika Vetná skladba prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa angličtina pre lekárov teória literatúry Angličtina pre špecifické situácie Slovak phrases slovenská gramatika Motivácia anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk priama metóda výučba, doučovanie Business English Obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu English grammar slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny Slovak verbs Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená english for travelling Slovak word formation Jednoduchá veta verbs with prepositions slohové útvary doučovanie Slovak nouns Slovak dialogue Anglická gramatika angličtina pre obchod slovak for foreigners, time Slovak vocabulary English in use Doučovanie Slovak tenses gramatika Skúšky z jazyka Spisovná slovenčina anglická konverzácia reparát význam slov a ich použite Slovenský jazyk slovak for foreigners Slovak for foreigners Druhy viet English for everyday life obchodná angličtina Slovak grammar Anglické frázové slovesá Slovenská gramatika Slovak sentences anglické skratky metódy výučby metódy, vzdelávanie, Anglické frázy
Návrat na obsah