prídavné mená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy prídavných mien
Filip Šuman -Burdej | 19/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling Slovak nouns angličtina Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu Druhy viet Specialized English anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners teória literatúry doučovanie Gerundium Slovak questions rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk význam slov anglická gramatika maturita prekladateľstvo Slovak cases anglické opozitá metódy výučby priama metóda Anglické zámená Anglické slovesá English grammar Súdny preklad význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra gramatika Business English učenie sa metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Doučovanie Anglická gramatika anglická výslovnosť Medical Slovak verbs with prepositions angličtina pre lekárov Slovenský jazyk výučba, doučovanie Jednoduchá veta slovné spojenia Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod English in use vetná skladba Slovak grammar slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá frázové slovesá metódy výučby, jazyky Slovak tenses Anglické frázy slovak for foreigners, time anglické skratky Slovak conversation Slovak dialogue Anglické prídavné mená Metódy výučby Slovak dialogues Vetná skladba reparát Skúšky z jazyka prídavné mená anglické časy obchodná angličtina slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah