priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby Slovak conversation Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky vetná skladba výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia priama metóda doučovanie výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod anglické skratky Specialized English Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Anglická gramatika anglická výslovnosť slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Slovak word formation Slovak tenses význam slov Anglické zámená slovné spojenia Anglické slovesá prídavné mená Business English Slovak sentences Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie teória literatúry Slovak dialogue Slovenská literatúra Skúšky z jazyka Jednoduchá veta anglické časy Medical Slovak maturita Vetná skladba Slovenská gramatika učenie sa slovak for foreigners reparát English in use pohovor v angličtine Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko Gerundium slovenská gramatika Anglické prídavné mená Slovak nouns angličtina Slovak grammar gramatika význam slov a ich použite Druhy viet Slovak questions obchodná angličtina frázové slovesá Anglické frázy verbs with prepositions Predminulý priebehový čas english for travelling rečnícky štýl slohové útvary Slovak cases prekladateľstvo Typy angličtiny Motivácia Súdny preklad Metódy výučby Slovak vocabulary Doučovanie anglické opozitá English for everyday life English grammar Slovak dialogues
Návrat na obsah