priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time Typy angličtiny Vetná skladba vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia učenie sa anglické opozitá Specialized English angličtina Slovak dialogue význam slov anglické časy Anglická gramatika Medical Slovak English grammar Anglické frázy slovenská gramatika slovak for foreigners teória literatúry English in use Skúšky z jazyka Slovak dialogues Anglické prídavné mená Slovak conversation pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika prekladateľstvo obchodná angličtina Anglické zámená Slovak cases Predminulý priebehový čas Slovak grammar Slovak nouns Business English metódy výučby english for travelling výučba, učenie sa, anketa Doučovanie výučba, doučovanie reparát anglická konverzácia Slovak tenses metódy výučby, jazyky slohové útvary Súdny preklad verbs with prepositions priama metóda Druhy viet angličtina pre obchod angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, frázové slovesá Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko English for everyday life Slovak for foreigners doučovanie význam slov a ich použite rečnícky štýl prídavné mená Slovenský jazyk Slovak sentences anglické skratky anglická výslovnosť gramatika Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Gerundium Slovak questions Slovenská literatúra slovné spojenia slovenská literatúra Anglické slovesá maturita Jednoduchá veta
Návrat na obsah