priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns prekladateľstvo Slovak vocabulary Anglická gramatika Anglické slovesá angličtina pre obchod Slovak word formation anglické časy Anglické frázy rečnícky štýl slovak for foreigners, time frázové slovesá gramatika výučba, doučovanie Slovak questions prídavné mená Slovak tenses anglická gramatika slovak for foreigners Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Druhy viet Slovak conversation Slovak phrases angličtina pre lekárov Slovak dialogue English for everyday life Slovak cases význam slov význam slov a ich použite anglické opozitá Slovenská literatúra Doučovanie slovenská gramatika Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa maturita anglická výslovnosť anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, angličtina Angličtina pre špecifické situácie anglická konverzácia Slovak pronunciation verbs with prepositions Medical Slovak doučovanie pohovor v angličtine Slovak for foreigners Súdny preklad Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk Slovak verbs Anglické frázové slovesá English in use Jednoduchá veta slovné spojenia Obchodná angličtina Vetná skladba Business English metódy výučby, jazyky priama metóda vetná skladba Anglické frazálne slovesá Specialized English english for travelling Slovenská gramatika Metódy výučby Typy angličtiny teória literatúry slohové útvary Spisovná slovenčina reparát Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená pomôcky k učeniu sa Rody v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie učenie sa Slovak dialogues obchodná angličtina Slovak sentences Slovak slang English grammar Gerundium slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Motivácia slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah