priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov Business English význam slov verbs with prepositions slovenská literatúra pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba anglická gramatika Druhy viet Slovak conversation učenie sa Doučovanie maturita Gerundium Slovak grammar Slovenská literatúra slovak for foreigners Anglické frázy Anglická gramatika rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu anglické skratky Slovak tenses angličtina Anglické frazálne slovesá priama metóda Slovak dialogue obchodná angličtina doučovanie english for travelling Slovak questions výučba, doučovanie teória literatúry anglická konverzácia Typy angličtiny Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite anglická výslovnosť prídavné mená Vetná skladba Specialized English gramatika English in use Medical Slovak English for everyday life anglické opozitá anglické časy metódy výučby, jazyky metódy výučby Skúšky z jazyka angličtina pre obchod slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk Metódy výučby frázové slovesá English grammar Jednoduchá veta prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners reparát Slovak cases slovné spojenia metódy, vzdelávanie, Slovak nouns slohové útvary Anglické zámená slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá
Návrat na obsah