rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar Slovak conversation Specialized English Anglické slovesá English for everyday life výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu priama metóda gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues prekladateľstvo metódy výučby Slovak for foreigners výučba, doučovanie slovak for foreigners, time prídavné mená Jednoduchá veta slovné spojenia frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod reparát Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie učenie sa doučovanie anglické časy Medical Slovak slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Motivácia Metódy výučby maturita Anglická gramatika význam slov a ich použite anglická výslovnosť Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá Anglické zámená obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet Gerundium anglické opozitá Anglické prídavné mená Slovak vocabulary teória literatúry Typy angličtiny Slovak cases Business English Súdny preklad vetná skladba angličtina pre lekárov rečnícky štýl význam slov Slovenská gramatika anglické skratky Slovenská literatúra english for travelling angličtina Slovak grammar Doučovanie Slovak tenses slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra metódy výučby, jazyky English in use verbs with prepositions Slovak nouns slohové útvary Slovak dialogue Slovak questions anglická konverzácia anglická gramatika Anglické frázy pohovor v angličtine
Návrat na obsah