rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine frázové slovesá Anglická gramatika Gerundium slovenské nárečia, slovensko metódy výučby Slovak sentences slovenská literatúra Typy angličtiny Jednoduchá veta Slovak questions Metódy výučby maturita Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Slovak nouns anglické opozitá obchodná angličtina Vetná skladba Slovenská literatúra angličtina pre obchod doučovanie Doučovanie význam slov a ich použite Slovak cases anglická výslovnosť Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners gramatika učenie sa slohové útvary metódy výučby, jazyky angličtina Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá Anglické zámená anglické časy English for everyday life slovak for foreigners Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu anglické skratky vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika verbs with prepositions Slovak conversation prekladateľstvo English grammar teória literatúry english for travelling Specialized English rečnícky štýl slovak for foreigners, time slovenská gramatika Anglické frázy metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses priama metóda anglická konverzácia Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa prídavné mená Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia Business English Druhy viet Súdny preklad Slovak dialogue význam slov English in use angličtina pre lekárov
Návrat na obsah