rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy doučovanie teória literatúry metódy výučby, jazyky slovenská literatúra Typy angličtiny Predminulý priebehový čas slovné spojenia reparát verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak anglická konverzácia Slovenský jazyk angličtina pre obchod anglická gramatika Slovak grammar anglické opozitá slovak for foreigners Specialized English Anglické frazálne slovesá maturita Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov slohové útvary Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Druhy viet Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo English grammar Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners English for everyday life obchodná angličtina Vetná skladba Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad Doučovanie slovenské nárečia, slovensko význam slov Slovak nouns Anglické slovesá rečnícky štýl english for travelling výučba, doučovanie gramatika anglické skratky pohovor v angličtine English in use Anglické frázové slovesá priama metóda anglická výslovnosť slovenská gramatika Anglické zámená Slovak conversation prídavné mená Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue Slovak cases metódy výučby Gerundium učenie sa Slovak questions angličtina Jednoduchá veta Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika vetná skladba frázové slovesá Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra Metódy výučby
Návrat na obsah