rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English reparát Gerundium prekladateľstvo doučovanie slovak for foreigners slovné spojenia Anglické prídavné mená Spisovná slovenčina výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie Slovak verbs Slovak for foreigners Anglické slovesá angličtina pre obchod učenie sa English for everyday life obchodná angličtina Slovak pronunciation slovak for foreigners, time priama metóda Slovak nouns slovenská literatúra vetná skladba Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba Slovenská literatúra English in use metódy, vzdelávanie, prídavné mená Druhy viet Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika gramatika angličtina Doučovanie Slovak questions Súdny preklad Slovak vocabulary frázové slovesá teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia pomôcky k učeniu sa anglické časy Predminulý priebehový čas význam slov Metódy výučby význam slov a ich použite Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses Slovak cases anglické skratky maturita Slovak slang Slovak dialogue Anglické frázy slohové útvary rečnícky štýl anglická výslovnosť Slovenská gramatika Medical Slovak english for travelling angličtina pre lekárov metódy výučby Slovak word formation slovenská gramatika Anglické zámená English grammar Slovak sentences pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny Motivácia anglická gramatika Slovak grammar verbs with prepositions Angličtina pre špecifické situácie Business English Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá
Návrat na obsah