rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas Anglická gramatika angličtina pre lekárov Anglické slovesá Slovak conversation anglické skratky Typy angličtiny Súdny preklad Jednoduchá veta Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa doučovanie slovenská gramatika anglická gramatika metódy výučby, jazyky anglické opozitá Slovak cases Slovenská literatúra pohovor v angličtine gramatika Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba Gerundium výučba, doučovanie Slovak slang slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Specialized English Slovak tenses slovak for foreigners Motivácia priama metóda reparát teória literatúry Slovak pronunciation Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená English in use Slovenský jazyk anglická konverzácia maturita Anglické zámená slohové útvary angličtina anglické časy Slovak nouns Vetná skladba English for everyday life Slovak phrases Slovak word formation slovné spojenia English grammar Anglické frázové slovesá rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu pomôcky k učeniu sa obchodná angličtina Slovak dialogue Medical Slovak Skúšky z jazyka Rody v angličtine Obchodná angličtina Slovak vocabulary Slovak questions význam slov Spisovná slovenčina Slovak sentences prekladateľstvo Doučovanie anglická výslovnosť Business English význam slov a ich použite slovenská literatúra Slovak grammar prídavné mená frázové slovesá metódy výučby english for travelling učenie sa Slovak verbs Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod Anglické frázy Slovak negation Slovenská gramatika
Návrat na obsah