slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns angličtina pre lekárov angličtina pre obchod obchodná angličtina anglická gramatika maturita English in use Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary priama metóda slovenská literatúra Anglické frázy metódy výučby Anglické frázové slovesá prekladateľstvo rečnícky štýl English grammar výučba, doučovanie reparát gramatika Anglická gramatika anglická výslovnosť Anglické zámená pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Medical Slovak význam slov a ich použite Skúšky z jazyka Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners Slovak cases Doučovanie Slovenský jazyk Slovenská literatúra Slovak sentences Slovak grammar Gerundium Slovak dialogues Vetná skladba anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Typy angličtiny teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Slovak questions doučovanie Slovak dialogue anglické opozitá význam slov Súdny preklad učenie sa anglické časy Specialized English Slovak tenses vetná skladba Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Business English metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta Druhy viet prídavné mená frázové slovesá anglické skratky angličtina slovak for foreigners english for travelling anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life metódy výučby, jazyky slovné spojenia
Návrat na obsah