slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns English in use anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues Slovenský jazyk anglické časy pohovor v angličtine Anglické slovesá Business English angličtina pre obchod Slovak cases slovak for foreigners doučovanie slovak for foreigners, time Druhy viet obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená verbs with prepositions Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, Slovak tenses slohové útvary metódy výučby Slovak grammar Anglické frázy Slovak vocabulary Slovak for foreigners Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka vetná skladba Slovak sentences English grammar výučba, učenie sa, anketa maturita anglická gramatika frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Typy angličtiny Slovak questions Slovak dialogue Medical Slovak prídavné mená English for everyday life význam slov Specialized English metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas anglické opozitá anglická výslovnosť Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia anglické skratky výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad Slovenská literatúra angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika rečnícky štýl gramatika slovenská gramatika reparát Anglické frázové slovesá Slovak conversation prekladateľstvo priama metóda slovné spojenia učenie sa english for travelling Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra teória literatúry Doučovanie Gerundium angličtina
Návrat na obsah