slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Rody v angličtine Slovak pronunciation Slovak dialogues priama metóda English grammar angličtina obchodná angličtina Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Slovak dialogue slovak for foreigners, time vetná skladba pomôcky k učeniu sa Anglické zámená Anglické frázy Gerundium metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners anglická konverzácia english for travelling slovenská gramatika maturita English in use metódy výučby, jazyky Slovak cases verbs with prepositions Obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak frázové slovesá Slovak vocabulary Súdny preklad teória literatúry gramatika význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary Slovak questions anglická výslovnosť prídavné mená Slovak tenses angličtina pre lekárov Vetná skladba Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Business English Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl doučovanie Slovak conversation anglická gramatika Anglické frázové slovesá Druhy viet Spisovná slovenčina Skúšky z jazyka Jednoduchá veta Anglické prídavné mená Anglické slovesá slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie Slovak verbs Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra Slovak for foreigners Slovak phrases Slovak sentences učenie sa pohovor v angličtine anglické časy Metódy výučby Slovak nouns metódy výučby English for everyday life výučba, učenie sa, anketa Specialized English prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny anglické opozitá Slovak word formation Anglické frazálne slovesá reparát slovenská literatúra význam slov angličtina pre obchod Slovak grammar Anglická gramatika Slovak slang Motivácia
Návrat na obsah