slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá anglická gramatika English in use význam slov a ich použite Business English Jednoduchá veta reparát vetná skladba Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov anglická konverzácia English grammar Slovak sentences angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues Slovenská gramatika Anglické frázy Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Slovak cases Vetná skladba Slovak conversation Slovak for foreigners Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas Specialized English English for everyday life doučovanie metódy výučby anglická výslovnosť slovenská gramatika Anglické slovesá anglické časy prídavné mená Slovak word formation priama metóda význam slov Anglické zámená english for travelling metódy výučby, jazyky frázové slovesá obchodná angličtina teória literatúry maturita Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Slovak tenses Motivácia Anglické frázové slovesá Druhy viet gramatika Gerundium slovak for foreigners, time Slovak dialogue výučba, doučovanie verbs with prepositions slohové útvary Anglické prídavné mená slovenská literatúra angličtina učenie sa pohovor v angličtine Skúšky z jazyka Slovak vocabulary anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak Súdny preklad slovné spojenia Doučovanie Typy angličtiny prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah