slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená slovak for foreigners, time Doučovanie prekladateľstvo Spisovná slovenčina Business English Slovak word formation Anglická gramatika Slovak conversation učenie sa Slovak nouns anglické časy anglická konverzácia Specialized English slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas Slovak dialogues obchodná angličtina Slovak for foreigners rečnícky štýl Anglické slovesá výučba, doučovanie Slovak vocabulary Vetná skladba význam slov slohové útvary pohovor v angličtine Súdny preklad angličtina pre obchod anglická výslovnosť Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky slovenská literatúra Obchodná angličtina anglická gramatika Slovak pronunciation English grammar Angličtina pre špecifické situácie Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená Druhy viet prídavné mená Medical Slovak Slovak sentences Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, Slovak verbs pomôcky k učeniu sa teória literatúry English for everyday life Jednoduchá veta frázové slovesá Anglické frázy Slovak phrases Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Slovak questions English in use význam slov a ich použite priama metóda Typy angličtiny slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Metódy výučby reparát doučovanie gramatika Slovak tenses Slovenský jazyk anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu angličtina metódy výučby Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Gerundium vetná skladba Slovenská gramatika Motivácia výučba, učenie sa, anketa maturita Slovak slang slovak for foreigners
Návrat na obsah