slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Slovak conversation Typy angličtiny slovenská gramatika Anglické slovesá Slovak dialogues Slovak sentences anglické skratky Slovak pronunciation Vetná skladba prídavné mená vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Obchodná angličtina angličtina Anglické zámená Angličtina pre špecifické situácie Slovak nouns Slovak questions Spisovná slovenčina anglické opozitá verbs with prepositions english for travelling slovenské nárečia, slovensko doučovanie gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra pomôcky k učeniu sa angličtina pre obchod anglická konverzácia Specialized English slovné spojenia Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá priama metóda Slovak negation význam slov a ich použite Slovak dialogue Rody v angličtine Anglická gramatika Metódy výučby Slovak phrases význam slov obchodná angličtina Slovak vocabulary English in use Business English frázové slovesá Slovak slang Slovenská gramatika Slovak word formation Súdny preklad reparát slohové útvary metódy výučby Slovak verbs výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka anglická gramatika rečnícky štýl English grammar Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Doučovanie anglické časy teória literatúry prekladateľstvo Motivácia Slovak grammar angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra anglická výslovnosť Gerundium Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky Medical Slovak maturita Slovak cases slovak for foreigners Slovak for foreigners English for everyday life pohovor v angličtine Slovenský jazyk učenie sa
Návrat na obsah