slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Slovak questions rečnícky štýl Medical Slovak výučba, doučovanie English in use Slovenský jazyk doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar slovenská gramatika anglická gramatika anglická výslovnosť angličtina pre obchod teória literatúry Business English frázové slovesá učenie sa anglické časy english for travelling priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá slovné spojenia Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite maturita Slovenská literatúra Vetná skladba slovenská literatúra anglické opozitá Slovak tenses Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad metódy výučby angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky slovak for foreigners obchodná angličtina slohové útvary Specialized English Slovak cases metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka význam slov Slovak for foreigners Anglická gramatika vetná skladba Jednoduchá veta Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Druhy viet slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas Slovak conversation anglická konverzácia Anglické zámená Slovak sentences prekladateľstvo Metódy výučby English grammar Gerundium angličtina prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life Anglické frázy pohovor v angličtine Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu anglické skratky výučba, učenie sa, anketa gramatika reparát
Návrat na obsah