slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť Specialized English tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina prídavné mená Slovak pronunciation Nepravidelné stupňovanie Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl angličtina Anglické slovesá Slovak phrases Slovak sentences Skúšky z jazyka Spisovná slovenčina vetná skladba Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite anglická konverzácia slovak for foreigners, time Slovak cases Motivácia anglická gramatika maturita Slovak word formation anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Predminulý priebehový čas slovné spojenia angličtina pre lekárov gramatika metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá Slovenská gramatika Súdny preklad English grammar Slovak verbs slovenská literatúra Doučovanie frázové slovesá Slovak dialogues Metódy výučby Slovak nouns doučovanie význam slov Anglické prídavné mená učenie sa Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation slohové útvary prekladateľstvo Jednoduchá veta angličtina pre obchod Medical Slovak Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Anglické zámená Slovak slang anglické skratky pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Typy angličtiny Anglická gramatika pomôcky k učeniu sa Slovak dialogue výučba, doučovanie Druhy viet Slovak tenses Slovak grammar anglické opozitá Slovak vocabulary slovenská gramatika priama metóda Obchodná angličtina anglické časy English in use reparát slovenské nárečia, slovensko metódy výučby verbs with prepositions Anglické frázy Angličtina pre špecifické situácie Business English english for travelling teória literatúry Slovenská literatúra English for everyday life Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah