slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad English in use prídavné mená slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod Specialized English Slovenská literatúra slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená English grammar anglická konverzácia Slovak conversation Slovak vocabulary Anglická gramatika Obchodná angličtina výučba, doučovanie Slovak word formation Druhy viet obchodná angličtina priama metóda metódy výučby Typy angličtiny Jednoduchá veta Slovak pronunciation Rody v angličtine gramatika výučba, učenie sa, anketa reparát anglické opozitá English for everyday life slohové útvary Slovak sentences doučovanie teória literatúry Anglické frazálne slovesá Slovenská gramatika Slovak questions verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Anglické frázy slovenská literatúra Anglické frázové slovesá anglické časy Spisovná slovenčina učenie sa anglická gramatika Slovak phrases Metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie anglická výslovnosť Gerundium Motivácia maturita slovak for foreigners anglické skratky Anglické slovesá Slovenský jazyk rečnícky štýl Slovak dialogues Anglické zámená Slovak negation Business English slovenská gramatika Doučovanie metódy výučby, jazyky Slovak grammar prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba význam slov a ich použite pomôcky k učeniu sa význam slov Slovak nouns Predminulý priebehový čas angličtina Medical Slovak english for travelling Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak slang vetná skladba Slovak verbs Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Slovak tenses pohovor v angličtine frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah