slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Jednoduchá veta frázové slovesá angličtina pre obchod Slovak dialogue Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite Slovenská literatúra Slovak grammar Slovak tenses Slovak sentences Anglická gramatika slovak for foreigners prídavné mená anglické časy English for everyday life Anglické frazálne slovesá Gerundium Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia doučovanie tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa význam slov slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie, english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov Anglické frázy Slovak conversation Druhy viet Slovak questions anglická gramatika Slovak for foreigners Vetná skladba učenie sa gramatika reparát verbs with prepositions obchodná angličtina Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia priama metóda slovenská gramatika teória literatúry Business English English in use slohové útvary slovenská literatúra prekladateľstvo slovné spojenia metódy výučby, jazyky Metódy výučby Typy angličtiny vetná skladba anglické opozitá Slovenský jazyk anglické skratky Slovak nouns Slovak cases Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad Doučovanie metódy výučby maturita angličtina výučba, doučovanie Medical Slovak Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Specialized English English grammar Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl anglická výslovnosť
Návrat na obsah