slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika Anglické prídavné mená Slovak nouns frázové slovesá Metódy výučby anglická gramatika Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko doučovanie angličtina English grammar prídavné mená výučba, učenie sa, anketa anglické časy Vetná skladba rečnícky štýl Anglická gramatika English in use Nepravidelné stupňovanie gramatika English for everyday life Typy angličtiny teória literatúry maturita Medical Slovak Anglické frázy metódy výučby Anglické frazálne slovesá Anglické zámená angličtina pre obchod Slovak vocabulary Slovak grammar učenie sa Gerundium Súdny preklad Anglické frázové slovesá slovenská literatúra Slovak conversation verbs with prepositions slovak for foreigners vetná skladba slohové útvary priama metóda Druhy viet výučba, doučovanie reparát Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina Specialized English anglická výslovnosť Slovak dialogues Slovenská literatúra Business English Slovak cases angličtina pre lekárov slovné spojenia Slovak word formation Slovak questions metódy výučby, jazyky english for travelling anglická konverzácia Predminulý priebehový čas Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta Slovak sentences význam slov Slovenská gramatika Motivácia pohovor v angličtine Slovenský jazyk anglické opozitá Skúšky z jazyka prekladateľstvo Anglické slovesá anglické skratky slovak for foreigners, time Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah