slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak metódy výučby vetná skladba metódy výučby, jazyky Slovak sentences English grammar anglická konverzácia angličtina pre lekárov Slovak cases Predminulý priebehový čas Slovak grammar Metódy výučby angličtina slovak for foreigners, time Slovak tenses teória literatúry Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá Anglické frázy prídavné mená Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá reparát učenie sa Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet Anglické slovesá rečnícky štýl English in use Specialized English Slovenská literatúra Súdny preklad Slovak for foreigners gramatika prekladateľstvo slovenská literatúra angličtina pre obchod anglické opozitá Vetná skladba Slovak vocabulary Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika slohové útvary Business English Slovak questions anglické časy Slovak nouns výučba, doučovanie English for everyday life význam slov a ich použite Anglické prídavné mená maturita Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená slovné spojenia anglická výslovnosť priama metóda Doučovanie Jednoduchá veta Anglická gramatika frázové slovesá slovak for foreigners Gerundium Typy angličtiny doučovanie Slovak dialogues obchodná angličtina anglické skratky Slovak conversation pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika english for travelling anglicko - slovenská konverzácia význam slov Skúšky z jazyka verbs with prepositions
Návrat na obsah