slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Obchodná angličtina Slovak tenses metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life obchodná angličtina frázové slovesá pomôcky k učeniu sa Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika Metódy výučby Slovenská literatúra význam slov Doučovanie Slovak questions Anglické slovesá anglická výslovnosť Angličtina pre špecifické situácie prídavné mená gramatika English in use Skúšky z jazyka Rody v angličtine slovenská gramatika význam slov a ich použite Medical Slovak reparát Jednoduchá veta Slovak dialogue teória literatúry vetná skladba angličtina pre obchod doučovanie slohové útvary Slovak pronunciation výučba, doučovanie priama metóda maturita Business English angličtina pre lekárov pohovor v angličtine Slovak vocabulary Gerundium Slovak negation Slovak for foreigners Typy angličtiny učenie sa Spisovná slovenčina Súdny preklad Specialized English metódy výučby slovenská literatúra Slovak dialogues anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská gramatika Slovak sentences prekladateľstvo Predminulý priebehový čas anglická konverzácia metódy výučby, jazyky Anglická gramatika rečnícky štýl english for travelling Anglické frázy slovné spojenia Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar slovak for foreigners, time verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Slovak slang slovak for foreigners English grammar Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená Slovak word formation anglické časy Nepravidelné stupňovanie Slovak phrases Slovak nouns Anglické frazálne slovesá Slovak verbs Slovak conversation anglické skratky Motivácia angličtina Vetná skladba
Návrat na obsah