slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Slovak questions Typy angličtiny metódy výučby, jazyky Slovak dialogue význam slov Anglické frázové slovesá vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas Medical Slovak angličtina pre lekárov Slovak for foreigners obchodná angličtina Doučovanie metódy výučby prekladateľstvo Slovenská literatúra reparát Business English anglická výslovnosť Súdny preklad pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, english for travelling Slovak cases maturita Slovenský jazyk angličtina prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba anglická gramatika verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl gramatika Anglická gramatika English for everyday life anglické opozitá slovak for foreigners priama metóda frázové slovesá Slovak sentences anglické časy Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Druhy viet slovenská literatúra Slovak conversation doučovanie slohové útvary Specialized English slovenská gramatika teória literatúry Slovak dialogues Jednoduchá veta English in use Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Metódy výučby učenie sa angličtina pre obchod slovné spojenia English grammar Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Anglické zámená Slovak tenses Gerundium Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah