slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses slohové útvary frázové slovesá anglická gramatika rečnícky štýl Slovak conversation význam slov a ich použite Slovak grammar priama metóda Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka anglická konverzácia doučovanie učenie sa Jednoduchá veta Motivácia Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Specialized English reparát anglická výslovnosť význam slov prídavné mená Slovak questions metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa maturita Slovak cases slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá anglické skratky verbs with prepositions Metódy výučby výučba, doučovanie Slovenský jazyk angličtina pre obchod Anglická gramatika Súdny preklad anglické časy Slovak dialogue english for travelling Anglické frazálne slovesá English in use Business English Slovenská literatúra Gerundium Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Anglické frázy Slovak sentences Anglické slovesá metódy výučby Slovenská gramatika slovak for foreigners Anglické zámená slovné spojenia slovak for foreigners, time Slovak word formation angličtina Anglické prídavné mená Slovak for foreigners English grammar Slovak vocabulary Slovak nouns Slovak dialogues Doučovanie Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo angličtina pre lekárov Medical Slovak English for everyday life Druhy viet obchodná angličtina gramatika slovenská gramatika
Návrat na obsah