slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English in use výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka slovenská literatúra Súdny preklad vetná skladba Vetná skladba metódy výučby význam slov a ich použite reparát učenie sa Gerundium anglicko - slovenská konverzácia English grammar Doučovanie anglické časy obchodná angličtina angličtina pre obchod Slovak for foreigners priama metóda prekladateľstvo pohovor v angličtine slovak for foreigners, time English for everyday life Anglické frázy Anglická gramatika metódy výučby, jazyky význam slov maturita Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika slohové útvary Typy angličtiny anglická gramatika english for travelling rečnícky štýl Business English anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov teória literatúry anglická výslovnosť anglické opozitá slovak for foreigners Slovak dialogue anglické skratky Druhy viet Metódy výučby metódy, vzdelávanie, Slovak nouns Anglické zámená gramatika Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Slovenský jazyk Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions angličtina Slovak dialogues Slovak sentences Slovak tenses Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko Slovak cases Slovenská gramatika doučovanie Specialized English frázové slovesá slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary prídavné mená Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak questions Medical Slovak
Návrat na obsah