slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie slovné spojenia Anglické frázy Gerundium Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine Slovak conversation Spisovná slovenčina slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, Slovak tenses english for travelling Slovak questions Slovak grammar English grammar anglické časy význam slov a ich použite English in use slovak for foreigners, time Angličtina pre špecifické situácie výučba, doučovanie Anglické prídavné mená anglická gramatika slohové útvary Anglické zámená Súdny preklad Predminulý priebehový čas Metódy výučby slovenská gramatika vetná skladba Motivácia učenie sa anglická výslovnosť verbs with prepositions prídavné mená Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues slovenská literatúra Slovak slang Slovak verbs Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika Druhy viet Vetná skladba Anglické slovesá metódy výučby frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak word formation Slovak phrases English for everyday life angličtina pre obchod priama metóda Specialized English význam slov obchodná angličtina Slovenská literatúra Slovak nouns Slovak cases Slovak pronunciation Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny Anglické frázové slovesá anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky anglické skratky rečnícky štýl Jednoduchá veta prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak reparát Slovak sentences Slovenský jazyk Doučovanie Obchodná angličtina Business English gramatika angličtina pre lekárov Anglická gramatika maturita angličtina Skúšky z jazyka teória literatúry Slovak dialogue pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners
Návrat na obsah