slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary doučovanie Anglické frázové slovesá Slovenská gramatika rečnícky štýl Vetná skladba Slovak phrases Anglické slovesá Metódy výučby anglické opozitá pomôcky k učeniu sa anglická gramatika slovak for foreigners metódy výučby English for everyday life English in use Slovak grammar Slovak slang Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta english for travelling Slovak questions Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika Business English angličtina slovné spojenia Predminulý priebehový čas anglická konverzácia Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená Slovenská literatúra teória literatúry prekladateľstvo význam slov Motivácia Anglické prídavné mená výučba, doučovanie angličtina pre lekárov Slovak tenses Skúšky z jazyka Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod anglické skratky slohové útvary Slovak cases výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak verbs with prepositions Typy angličtiny Anglické frázy Anglická gramatika Druhy viet Specialized English slovak for foreigners, time anglické časy Súdny preklad gramatika anglická výslovnosť Slovak verbs metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky Slovak word formation reparát prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia priama metóda Angličtina pre každú situáciu vetná skladba Slovak nouns Slovak for foreigners Slovak sentences maturita Angličtina pre špecifické situácie Obchodná angličtina Doučovanie frázové slovesá učenie sa Slovak dialogue Rody v angličtine Slovak dialogues Spisovná slovenčina slovenská literatúra English grammar význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina pohovor v angličtine Slovak pronunciation slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah