slovné spojenia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Feeling a jeho zloženiny
Filip Šuman -Burdej | 2/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl english for travelling Slovak grammar Slovak dialogues maturita Slovak verbs Metódy výučby Obchodná angličtina metódy výučby Slovak phrases gramatika frázové slovesá Medical Slovak Anglická gramatika Business English Slovak slang slohové útvary metódy, vzdelávanie, English for everyday life Slovak pronunciation Slovak dialogue Anglické zámená obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená Vetná skladba English in use anglické skratky reparát slovak for foreigners, time učenie sa Slovak tenses prekladateľstvo verbs with prepositions Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Anglické slovesá slovné spojenia angličtina Motivácia Slovak sentences Slovak vocabulary výučba, doučovanie Specialized English Slovenský jazyk slovenská literatúra Slovenská gramatika anglická gramatika význam slov Doučovanie slovak for foreigners Slovak cases pomôcky k učeniu sa anglické opozitá English grammar Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation anglická konverzácia význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas Slovak nouns metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta Angličtina pre špecifické situácie prídavné mená doučovanie pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Gerundium anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Spisovná slovenčina teória literatúry Slovak conversation Slovak questions Druhy viet Anglické frázové slovesá priama metóda angličtina pre lekárov Súdny preklad slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka vetná skladba anglické časy Slovenská literatúra
Návrat na obsah