teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby English for everyday life angličtina English in use Slovak pronunciation Gerundium english for travelling Anglické zámená učenie sa English grammar maturita rečnícky štýl Vetná skladba anglická výslovnosť Typy angličtiny Motivácia Anglické prídavné mená verbs with prepositions Slovak slang Slovak phrases metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Druhy viet Slovak questions reparát význam slov Angličtina pre špecifické situácie Slovak conversation Slovak grammar frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners Slovak nouns vetná skladba pomôcky k učeniu sa Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Obchodná angličtina Metódy výučby Anglické frázy Slovak dialogues Rody v angličtine priama metóda prídavné mená význam slov a ich použite angličtina pre obchod Anglické slovesá anglicko - slovenská konverzácia Spisovná slovenčina doučovanie Slovak sentences prekladateľstvo Slovak dialogue Slovenský jazyk anglická konverzácia obchodná angličtina Slovak negation Anglické frazálne slovesá Business English Slovenská gramatika Slovenská literatúra anglické skratky výučba, doučovanie Anglická gramatika Slovak tenses anglická gramatika Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta anglické časy Angličtina pre každú situáciu Slovak word formation slohové útvary pohovor v angličtine teória literatúry angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika Súdny preklad gramatika anglické opozitá slovenská literatúra Slovak verbs Doučovanie Medical Slovak slovné spojenia Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah