teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod English grammar Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo anglické časy Slovak tenses reparát Jednoduchá veta anglické skratky Anglické slovesá Obchodná angličtina Slovak dialogue Anglické frázové slovesá Slovak slang gramatika teória literatúry Slovenská literatúra Slovak pronunciation pomôcky k učeniu sa Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu priama metóda angličtina anglická výslovnosť pohovor v angličtine Anglická gramatika slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Slovak cases verbs with prepositions Skúšky z jazyka slovenská literatúra vetná skladba Druhy viet prídavné mená Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Rody v angličtine Slovak phrases učenie sa anglická gramatika Slovenská gramatika Slovak vocabulary slovak for foreigners Slovak verbs Anglické prídavné mená význam slov a ich použite Metódy výučby Anglické frazálne slovesá význam slov Slovenský jazyk metódy výučby maturita English in use obchodná angličtina Slovak grammar Anglické frázy Vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie frázové slovesá slovenská gramatika Business English rečnícky štýl English for everyday life anglické opozitá Medical Slovak Slovak questions Anglické zámená Gerundium Súdny preklad Slovak conversation anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Typy angličtiny Slovak dialogues Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko Spisovná slovenčina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English slohové útvary Motivácia tipy ako sa učiť jazyk english for travelling angličtina pre lekárov Slovak word formation metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa doučovanie Slovak sentences
Návrat na obsah