teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences obchodná angličtina Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov Business English Motivácia slovenská literatúra Súdny preklad Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Specialized English English grammar výučba, doučovanie význam slov a ich použite angličtina Predminulý priebehový čas Anglická gramatika slovenská gramatika Anglické frázové slovesá English in use priama metóda Doučovanie verbs with prepositions Spisovná slovenčina metódy, vzdelávanie, Slovak tenses doučovanie Slovak phrases anglické opozitá maturita pohovor v angličtine Slovak questions metódy výučby angličtina pre obchod Vetná skladba anglické časy anglická gramatika Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak Slovenský jazyk učenie sa Typy angličtiny English for everyday life Slovak conversation Anglické prídavné mená význam slov frázové slovesá reparát Slovak verbs Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra prídavné mená Jednoduchá veta Slovak dialogues Angličtina pre špecifické situácie slovné spojenia pomôcky k učeniu sa Druhy viet Anglické frázy vetná skladba rečnícky štýl Slovak vocabulary Gerundium english for travelling Slovak for foreigners slovak for foreigners Slovak nouns anglická výslovnosť Slovak word formation Anglické frazálne slovesá gramatika Slovak dialogue prekladateľstvo Slovak pronunciation slovak for foreigners, time Slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá Obchodná angličtina anglické skratky slohové útvary Slovak slang
Návrat na obsah