teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba Slovak conversation Slovak tenses Anglické frázy rečnícky štýl English grammar metódy výučby Jednoduchá veta Business English význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners Slovak questions výučba, doučovanie Slovenská literatúra Súdny preklad význam slov Anglické frázové slovesá verbs with prepositions prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia slovak for foreigners, time frázové slovesá teória literatúry anglická gramatika angličtina učenie sa english for travelling Metódy výučby Slovak for foreigners maturita angličtina pre obchod slovné spojenia Slovenský jazyk Slovak dialogue English for everyday life Anglické frazálne slovesá anglické skratky pohovor v angličtine Druhy viet slovenská literatúra slovenská gramatika prídavné mená reparát Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Anglické zámená Anglická gramatika angličtina pre lekárov anglické opozitá Predminulý priebehový čas doučovanie Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak Skúšky z jazyka anglické časy Nepravidelné stupňovanie gramatika English in use Slovak sentences obchodná angličtina Doučovanie anglická výslovnosť Slovak cases priama metóda anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny metódy výučby, jazyky slohové útvary Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba Gerundium
Návrat na obsah