teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas verbs with prepositions anglická konverzácia frázové slovesá metódy výučby, jazyky slovné spojenia anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka anglické skratky gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra Anglická gramatika English in use Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Doučovanie Slovak nouns Specialized English priama metóda rečnícky štýl metódy výučby Typy angličtiny význam slov a ich použite Vetná skladba Slovak grammar doučovanie Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time Slovak dialogue význam slov Metódy výučby English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners Anglické slovesá výučba, doučovanie slovak for foreigners Gerundium Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina Anglické frázy prekladateľstvo Slovak questions Slovenská literatúra anglické časy učenie sa Business English Slovak cases Slovak sentences prídavné mená Medical Slovak reparát anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu slohové útvary výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Slovenský jazyk angličtina pre obchod vetná skladba english for travelling pohovor v angličtine Jednoduchá veta Anglické zámená Slovak dialogues Druhy viet Slovak conversation English grammar anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Súdny preklad anglická gramatika angličtina Slovak tenses maturita
Návrat na obsah