teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo Business English metódy výučby slovenská gramatika Slovak for foreigners prídavné mená Slovak sentences význam slov a ich použite Skúšky z jazyka rečnícky štýl gramatika Slovak word formation pohovor v angličtine Slovak conversation výučba, doučovanie teória literatúry výučba, učenie sa, anketa angličtina English for everyday life verbs with prepositions anglická konverzácia Slovak dialogue Vetná skladba English grammar Predminulý priebehový čas Slovak grammar obchodná angličtina anglická gramatika Slovak questions Slovenská gramatika english for travelling doučovanie učenie sa metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu English in use význam slov Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá Medical Slovak angličtina pre obchod Anglické prídavné mená Slovak tenses anglické opozitá Slovenská literatúra Metódy výučby Anglické frázy slovak for foreigners, time Motivácia anglické časy Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky Druhy viet Slovak nouns Slovak dialogues Súdny preklad anglické skratky Slovak vocabulary Specialized English priama metóda Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov slovak for foreigners reparát Doučovanie Typy angličtiny Slovak cases slovné spojenia slohové útvary maturita Jednoduchá veta Anglické slovesá Slovenský jazyk Gerundium
Návrat na obsah