tipy ako sa učiť jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra Slovak dialogue vetná skladba English for everyday life slovak for foreigners, time význam slov Slovenská gramatika význam slov a ich použite Slovak dialogues Slovak conversation slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Slovak grammar metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas slovenská gramatika frázové slovesá gramatika anglická gramatika anglické časy anglické opozitá Skúšky z jazyka verbs with prepositions Motivácia Slovak questions priama metóda angličtina English in use Obchodná angličtina Specialized English Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy Anglické prídavné mená Súdny preklad slovné spojenia Slovak pronunciation slohové útvary Metódy výučby anglická výslovnosť pohovor v angličtine prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Rody v angličtine Jednoduchá veta Business English Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Slovak slang výučba, doučovanie Anglická gramatika Slovak verbs Anglické zámená pomôcky k učeniu sa Doučovanie prídavné mená anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá obchodná angličtina reparát doučovanie Druhy viet Gerundium Slovak vocabulary Slovak tenses Angličtina pre špecifické situácie Typy angličtiny angličtina pre lekárov Slovenský jazyk English grammar metódy výučby Slovak sentences Medical Slovak teória literatúry maturita Spisovná slovenčina Slovak for foreigners Slovak word formation Slovak phrases Slovak cases angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, anglické skratky Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns učenie sa slovenská literatúra Slovak negation english for travelling
Návrat na obsah