učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl Angličtina pre špecifické situácie Slovenská gramatika význam slov Anglické frázové slovesá Slovak dialogue Jednoduchá veta slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine Slovak cases Anglické frázy angličtina pre obchod angličtina pre lekárov doučovanie reparát výučba, doučovanie English for everyday life Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra Slovak vocabulary Slovak nouns vetná skladba Angličtina pre každú situáciu prídavné mená metódy výučby anglická gramatika Gerundium verbs with prepositions Slovak tenses Slovak questions učenie sa prekladateľstvo slovenská gramatika english for travelling Súdny preklad Spisovná slovenčina Anglické prídavné mená frázové slovesá Slovak for foreigners Business English anglické skratky slohové útvary Typy angličtiny Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovak slang anglická výslovnosť Slovak sentences maturita slovak for foreigners Slovak dialogues Slovenský jazyk Medical Slovak metódy, vzdelávanie, Slovak verbs Anglické slovesá Slovak conversation English grammar Motivácia English in use angličtina obchodná angličtina gramatika Vetná skladba priama metóda Specialized English metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby anglické časy slovenská literatúra Anglická gramatika Slovak word formation
Návrat na obsah