učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Business English Slovak verbs slohové útvary slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry Anglická gramatika učenie sa Slovak sentences Anglické prídavné mená Slovak dialogues English grammar slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny angličtina Medical Slovak Slovak nouns Spisovná slovenčina anglické skratky angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk maturita Slovak vocabulary Slovak slang anglické opozitá slovné spojenia Anglické frázy Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite Doučovanie vetná skladba prekladateľstvo Vetná skladba reparát frázové slovesá Angličtina pre špecifické situácie Motivácia gramatika Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad Specialized English Slovak word formation Anglické slovesá Metódy výučby Slovak dialogue pomôcky k učeniu sa anglické časy anglická výslovnosť prídavné mená doučovanie metódy výučby, jazyky Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl výučba, doučovanie english for travelling Obchodná angličtina Slovenský jazyk English for everyday life Rody v angličtine metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta Slovenská literatúra priama metóda Gerundium slovenská gramatika význam slov Slovak conversation Slovak cases Slovenská gramatika anglická gramatika anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby angličtina pre lekárov Druhy viet Slovak questions Slovak grammar verbs with prepositions slovenská literatúra Slovak for foreigners pohovor v angličtine English in use Slovak phrases Slovak tenses obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá Slovak pronunciation slovak for foreigners Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah