učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak slang Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky Vetná skladba Slovenská gramatika obchodná angličtina Slovak negation slovak for foreigners, time význam slov Anglické nepravidelné slovesá Business English Typy angličtiny rečnícky štýl priama metóda Rody v angličtine maturita význam slov a ich použite metódy výučby slovné spojenia Gerundium Slovak phrases Spisovná slovenčina vetná skladba pomôcky k učeniu sa slovenská literatúra Slovak conversation Slovak dialogues anglické časy Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia Medical Slovak Predminulý priebehový čas Slovak nouns slohové útvary doučovanie angličtina pre obchod Angličtina pre špecifické situácie anglické skratky Obchodná angličtina anglická gramatika slovenská gramatika pohovor v angličtine angličtina pre lekárov gramatika teória literatúry English for everyday life anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia reparát učenie sa Slovak grammar Slovenská literatúra Slovak for foreigners English in use Súdny preklad Specialized English Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu English grammar Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk angličtina Anglické prídavné mená prekladateľstvo Slovak verbs Slovak tenses Slovak sentences Motivácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť Slovak pronunciation Slovenský jazyk Anglické frázy Jednoduchá veta výučba, doučovanie frázové slovesá english for travelling Slovak dialogue Anglické zámená Slovak vocabulary Doučovanie Anglické frazálne slovesá prídavné mená Skúšky z jazyka Druhy viet Anglické slovesá verbs with prepositions Anglická gramatika Slovak cases
Návrat na obsah