učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky anglické časy Slovak word formation slovak for foreigners frázové slovesá Slovak for foreigners metódy výučby Slovak phrases Anglické slovesá učenie sa prekladateľstvo Súdny preklad vetná skladba pomôcky k učeniu sa Slovak conversation Predminulý priebehový čas angličtina Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená Slovak dialogue Slovak questions Slovak cases anglická konverzácia Slovenská gramatika gramatika angličtina pre obchod Slovenský jazyk Anglické frázy slovenská literatúra Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns English in use slovné spojenia verbs with prepositions maturita Slovenská literatúra obchodná angličtina Slovak slang slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite slohové útvary metódy, vzdelávanie, anglické skratky English grammar slovak for foreigners, time výučba, doučovanie reparát Anglické prídavné mená pohovor v angličtine Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu Slovak vocabulary Slovak grammar anglická gramatika Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre lekárov anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta english for travelling Typy angličtiny slovenská gramatika teória literatúry Skúšky z jazyka Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia význam slov Nepravidelné stupňovanie Motivácia Slovak tenses Metódy výučby rečnícky štýl doučovanie anglické opozitá Doučovanie Obchodná angličtina Slovak pronunciation Gerundium Business English English for everyday life Druhy viet Spisovná slovenčina Slovak verbs Anglické frázové slovesá Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá priama metóda Specialized English
Návrat na obsah