učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners slovenská literatúra Jednoduchá veta prekladateľstvo Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko anglické skratky teória literatúry angličtina pre lekárov frázové slovesá Typy angličtiny Slovak tenses význam slov a ich použite rečnícky štýl Vetná skladba metódy, vzdelávanie, význam slov tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak Druhy viet Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas Doučovanie slovak for foreigners, time Slovak nouns výučba, doučovanie Slovak dialogues Súdny preklad verbs with prepositions učenie sa anglicko - slovenská konverzácia Gerundium english for travelling Slovak conversation metódy výučby, jazyky Anglická gramatika slohové útvary Business English Metódy výučby anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina prídavné mená anglická konverzácia Slovak cases vetná skladba anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby Slovak sentences slovak for foreigners priama metóda slovenská gramatika obchodná angličtina Anglické zámená maturita Slovak dialogue angličtina pre obchod Slovenský jazyk Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Specialized English pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá anglické opozitá reparát doučovanie výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar gramatika slovné spojenia English for everyday life Slovak questions English grammar anglické časy Angličtina pre každú situáciu English in use
Návrat na obsah