učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Medical Slovak english for travelling Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Slovenský jazyk Jednoduchá veta rečnícky štýl pohovor v angličtine gramatika maturita Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Doučovanie Súdny preklad Anglické frazálne slovesá English grammar slovak for foreigners, time anglická výslovnosť slohové útvary Slovak conversation Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia anglické časy Anglické frázové slovesá reparát verbs with prepositions Slovak nouns priama metóda anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Slovak sentences Druhy viet Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko Slovak questions učenie sa metódy výučby Anglické frázy výučba, doučovanie English in use Specialized English Predminulý priebehový čas vetná skladba Metódy výučby Slovak tenses slovné spojenia anglická gramatika obchodná angličtina význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, význam slov angličtina pre obchod slovak for foreigners doučovanie Nepravidelné stupňovanie angličtina metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka anglické skratky slovenská literatúra frázové slovesá slovenská gramatika teória literatúry anglické opozitá Slovak grammar English for everyday life Slovak dialogue Slovenská literatúra Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Business English angličtina pre lekárov prídavné mená
Návrat na obsah