učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar učenie sa metódy, vzdelávanie, Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues frázové slovesá gramatika slovak for foreigners, time Anglické slovesá Anglické zámená Slovak tenses slovenská gramatika Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue angličtina pre obchod doučovanie anglické opozitá výučba, doučovanie Súdny preklad vetná skladba English in use Doučovanie prídavné mená maturita Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta Typy angličtiny English for everyday life anglická konverzácia anglická gramatika Slovak vocabulary English grammar význam slov rečnícky štýl Druhy viet Anglické frazálne slovesá Slovak questions prekladateľstvo metódy výučby, jazyky Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak význam slov a ich použite Gerundium priama metóda Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Slovak nouns angličtina pre lekárov pohovor v angličtine Slovak cases anglické časy Anglické frázy Slovak conversation Slovak sentences Vetná skladba slovenská literatúra anglická výslovnosť obchodná angličtina Anglické frázové slovesá angličtina reparát Business English metódy výučby Specialized English Anglické prídavné mená Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka anglické skratky english for travelling slohové útvary Slovenská gramatika Slovenská literatúra slovné spojenia
Návrat na obsah