výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Anglické zámená priama metóda Gerundium Typy angličtiny English grammar english for travelling slovak for foreigners frázové slovesá Slovenská literatúra Metódy výučby význam slov angličtina pre obchod prídavné mená maturita Slovak word formation Druhy viet pomôcky k učeniu sa Vetná skladba slohové útvary Súdny preklad Anglické frázové slovesá Slovak cases Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť Anglické prídavné mená teória literatúry obchodná angličtina slovenská gramatika slovenská literatúra Business English Skúšky z jazyka angličtina Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov anglické opozitá Spisovná slovenčina reparát anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy vetná skladba Slovak sentences anglické časy Specialized English doučovanie význam slov a ich použite Slovak dialogue Motivácia pohovor v angličtine Doučovanie Medical Slovak prekladateľstvo Slovak pronunciation Anglické slovesá Slovenská gramatika učenie sa slovné spojenia Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá verbs with prepositions Slovak tenses slovak for foreigners, time Slovak grammar Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk English for everyday life metódy výučby, jazyky English in use Angličtina pre špecifické situácie Slovak vocabulary Slovak verbs Slovak slang rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Slovak conversation Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues gramatika metódy výučby anglická konverzácia
Návrat na obsah