výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Slovenský jazyk slohové útvary angličtina pre lekárov Slovak nouns Metódy výučby English in use priama metóda Jednoduchá veta Slovak questions metódy, vzdelávanie, učenie sa Slovak sentences Doučovanie anglická výslovnosť pohovor v angličtine Súdny preklad Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny Slovak grammar prekladateľstvo metódy výučby vetná skladba anglické opozitá angličtina pre obchod slovenská literatúra anglická gramatika metódy výučby, jazyky english for travelling Vetná skladba Slovak tenses rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu anglické skratky obchodná angličtina angličtina Slovak conversation Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Anglické frázové slovesá reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa English grammar Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners anglické časy význam slov tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia Specialized English English for everyday life Druhy viet slovak for foreigners, time Business English Skúšky z jazyka prídavné mená frázové slovesá teória literatúry anglická konverzácia Slovenská literatúra Anglické zámená Slovak dialogues Medical Slovak Slovak cases verbs with prepositions Anglické frázy Gerundium význam slov a ich použite výučba, doučovanie gramatika Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia doučovanie
Návrat na obsah