výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika priama metóda pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá doučovanie Nepravidelné stupňovanie anglické skratky učenie sa frázové slovesá Slovak conversation Jednoduchá veta slovenská literatúra slovak for foreigners maturita anglické časy Specialized English reparát Business English anglická gramatika Slovenský jazyk obchodná angličtina English grammar Medical Slovak Slovak for foreigners Anglická gramatika Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo Typy angličtiny metódy výučby, jazyky english for travelling slovenské nárečia, slovensko Druhy viet slovenská gramatika význam slov slovak for foreigners, time Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Slovak dialogue Slovak sentences anglická výslovnosť Slovak nouns Anglické prídavné mená Doučovanie Slovak cases výučba, doučovanie verbs with prepositions angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Gerundium Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá Slovenská literatúra Súdny preklad rečnícky štýl Vetná skladba Anglické frázové slovesá angličtina Slovak grammar English in use anglická konverzácia vetná skladba Predminulý priebehový čas Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená Slovak dialogues slohové útvary metódy, vzdelávanie, Slovak questions teória literatúry Anglické slovesá význam slov a ich použite angličtina pre obchod metódy výučby Anglické frázy Anglické zámená English for everyday life Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah