výučba, učenie sa, anketa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika Jednoduchá veta Gerundium Slovak phrases anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation význam slov a ich použite Slovak conversation prekladateľstvo slohové útvary Slovak dialogue Slovak vocabulary Anglické slovesá Anglické frázy Anglické zámená angličtina pre lekárov Slovak nouns English grammar Slovak verbs pohovor v angličtine frázové slovesá Slovenský jazyk Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas Business English Angličtina pre špecifické situácie Vetná skladba Anglická gramatika slovak for foreigners maturita angličtina Nepravidelné stupňovanie Slovak cases slovenská gramatika Slovak slang Doučovanie Súdny preklad anglická gramatika Slovak tenses English for everyday life Obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá metódy výučby anglické opozitá Typy angličtiny pomôcky k učeniu sa učenie sa anglické skratky english for travelling doučovanie Slovak for foreigners angličtina pre obchod Druhy viet Spisovná slovenčina rečnícky štýl slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, anglické časy výučba, doučovanie Slovak questions Metódy výučby Slovak pronunciation tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra reparát vetná skladba teória literatúry Slovak dialogues Rody v angličtine Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra Specialized English význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Motivácia Medical Slovak Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky English in use Slovenská gramatika anglická konverzácia slovné spojenia verbs with prepositions priama metóda Anglické prídavné mená Slovak grammar obchodná angličtina prídavné mená
Návrat na obsah