výučba, učenie sa, anketa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť Slovak conversation pohovor v angličtine Slovenská literatúra anglická gramatika Slovak dialogue význam slov a ich použite anglické opozitá priama metóda slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, English grammar anglické skratky metódy výučby, jazyky Metódy výučby Anglické zámená výučba, doučovanie Slovak cases výučba, učenie sa, anketa prídavné mená Slovenský jazyk Anglické frázy angličtina Slovak grammar gramatika Specialized English Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny prekladateľstvo maturita reparát Slovak tenses Slovak nouns Anglická gramatika teória literatúry Doučovanie metódy výučby Predminulý priebehový čas učenie sa Vetná skladba Slovak questions slohové útvary verbs with prepositions Skúšky z jazyka angličtina pre obchod Business English vetná skladba rečnícky štýl angličtina pre lekárov význam slov anglická konverzácia anglické časy Slovak for foreigners English for everyday life obchodná angličtina slovné spojenia Gerundium frázové slovesá slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak slovenská literatúra english for travelling Anglické nepravidelné slovesá English in use Anglické frazálne slovesá Slovak sentences slovak for foreigners, time Druhy viet Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah