výučba, učenie sa, anketa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenské nárečia, slovensko reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba prídavné mená Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie maturita Metódy výučby význam slov vetná skladba Jednoduchá veta Slovak nouns Anglické prídavné mená slovak for foreigners anglické skratky Business English Slovenská gramatika slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Motivácia Anglické frázy doučovanie Medical Slovak Slovak for foreigners slovné spojenia English in use teória literatúry slovak for foreigners, time učenie sa Slovak grammar pohovor v angličtine gramatika Doučovanie obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá Súdny preklad anglické časy Anglické slovesá verbs with prepositions angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation frázové slovesá Slovak dialogue Anglické zámená Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Slovak word formation Skúšky z jazyka English for everyday life slovenská gramatika rečnícky štýl priama metóda metódy výučby Predminulý priebehový čas anglická gramatika Slovenská literatúra angličtina Typy angličtiny Slovenský jazyk anglická výslovnosť english for travelling angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky Gerundium Anglické frázové slovesá Druhy viet Anglické frazálne slovesá Specialized English Anglická gramatika Slovak dialogues anglická konverzácia slohové útvary Slovak cases Slovak questions Slovak tenses Slovak vocabulary English grammar tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo
Návrat na obsah