význam slov a ich použite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie slov a ich význam
Filip Šuman -Burdej | 9/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá metódy výučby Slovak tenses pohovor v angličtine slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá English for everyday life maturita teória literatúry reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá anglická gramatika Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá English in use učenie sa Slovak dialogues Druhy viet Slovak cases Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov slovak for foreigners prekladateľstvo Metódy výučby Súdny preklad slohové útvary slovenská literatúra angličtina gramatika Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy Slovak conversation verbs with prepositions Slovak for foreigners Anglická gramatika doučovanie Specialized English anglická výslovnosť Business English vetná skladba prídavné mená Gerundium Slovak questions výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa Doučovanie význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar Predminulý priebehový čas rečnícky štýl Jednoduchá veta frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk Slovak sentences význam slov Anglické zámená Vetná skladba Typy angličtiny anglické časy Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra slovak for foreigners, time English grammar anglické skratky angličtina pre obchod anglická konverzácia slovné spojenia obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, priama metóda
Návrat na obsah