vetná skladba - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Delenie vetných členov
Filip Šuman -Burdej | 15/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Slovak questions Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine slovak for foreigners, time Gerundium anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions angličtina Specialized English Slovak cases slovné spojenia Anglické frázy význam slov doučovanie Súdny preklad reparát slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov anglická konverzácia Skúšky z jazyka English in use slohové útvary metódy výučby, jazyky priama metóda Slovak conversation Slovak for foreigners výučba, doučovanie slovak for foreigners Typy angličtiny English grammar slovenská gramatika Anglické zámená teória literatúry Business English Slovenský jazyk obchodná angličtina english for travelling gramatika anglická výslovnosť maturita učenie sa vetná skladba Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns Anglická gramatika Slovak sentences Slovak grammar metódy výučby anglické skratky slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie Vetná skladba Slovenská literatúra Medical Slovak prídavné mená rečnícky štýl Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá English for everyday life Slovak dialogues anglické časy význam slov a ich použite frázové slovesá anglické opozitá angličtina pre obchod
Návrat na obsah