Charakteristika básnických žánrov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika básnických žánrov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v teória literatúry ·
Tags: Básnickéžánre
Básnické prostriedky

 
Dnes si predstavíme vybrané básnické žánre. Takže poďme si niektoré charakterizovať.

 
Báj alebo mýtus je epický útvar, v ktorom  vystupujú ľudské postavy spolu s postavami bohov a titanov( jeden z rodičov titanov bol boh). Spracúvajú nevedecké názory starovekých národov na svet a vesmír, na históriu rodov a národov.

 
Bájka je veršovaná alebo neveršovaná forma, kritizujú sa v nej zlé ľudské vlastnosti na postavách zvierat.

 
Balada je  epická báseň s pochmúrnym dejom, ktorý sa končí tragicky.

 
Epos je rozsiahly epický útvar, existuje od staroveku.

 
Idyla alebo aj selanka je lyrická báseň, ktorá ospevuje vidiecke prostredie, prikrášľuje skutočnosť.

 
Legenda je stredoveký literárny útvar o živote svätých, obsahuje zázračné činy svätých.

 
Lyrickoepická skladba je veršovaný žáner epiky.

 
 
Romanca je krátka epická báseň, pôvodne ľudová epická pieseň, na rozdiel od balady spracováva radostnú tému, napr. ľúbostnú.


Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina Gerundium anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners, time teória literatúry Specialized English Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue angličtina Anglická gramatika slovenská gramatika gramatika význam slov Súdny preklad Slovenská literatúra Slovak sentences Jednoduchá veta Metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie maturita Anglické frazálne slovesá Slovak cases angličtina pre obchod angličtina pre lekárov anglické opozitá Medical Slovak rečnícky štýl pomôcky k učeniu sa Business English Predminulý priebehový čas Slovak tenses Slovenský jazyk anglická konverzácia Slovak grammar doučovanie Skúšky z jazyka Slovak pronunciation English in use Anglické slovesá Typy angličtiny Slovenská gramatika Slovak dialogues Slovak vocabulary frázové slovesá english for travelling význam slov a ich použite Anglické zámená English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life Slovak questions slovenská literatúra slovné spojenia Slovak nouns metódy výučby slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions anglická gramatika výučba, doučovanie vetná skladba Druhy viet Obchodná angličtina slohové útvary Spisovná slovenčina Slovak phrases Rody v angličtine prekladateľstvo priama metóda Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená anglické časy anglické skratky reparát Anglické frázy Motivácia Slovak word formation Vetná skladba Slovak negation metódy, vzdelávanie, učenie sa Doučovanie Slovak slang metódy výučby, jazyky Slovak verbs Slovak conversation prídavné mená výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine anglická výslovnosť
Návrat na obsah