Čo vám hovoria anglické skratky ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo vám hovoria anglické skratky ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické skratky ·
Tags: angličtina
Poznáte anglické skratky?

Prednedávnom som si prečítal knihu anglických skratiek a tak som si povedal, že vás s niektorými
z nich aj trochu zoznámim.

Najprv si povieme anglickú skratku, potom jej význam angličtine a nakoniec jej preklad v slovenčine.

A.C. T - advance corporation tax – zálohovaná korporatívna daň

B. M – bending moment – moment ohybu

C. A. T - computer assisted trading – obchodovanie cez počítač

D. O – direct order – priama objednávka

ESA - executive storage area – výkonná pamäťová oblasť

F. R. O. - fire risk only – poistenie len proti požiaru

GDP – gross domestic product – hrubý domáci produkt

HDC – high definition colour – vysoká schopnosť rozlíšenie farieb

IGN – ignore – ignorovať

j.i.t – just in time – zladený

KEYBD - keyboard – klávesnica

LAN – local area network lokálna počítačová sieť

M. D – Doctor of Medicine – doktor medicíny

NE – not equal to – nerovná sa

O. B. - outside broadcasting – vysielanie mimo štúdio

p. a. – per annum – ročne

QF – quality factor - činiteľ akosti

R.O – receiving office – prijímacia kancelária

s.v.- sailing vessel – plachetnica

T/O –turnover – obrat

U/S - useless - zbytočný

VAL – validity – platnosť

w.c - without charge - zadarmo

y.e.r. - yearly effective rate – skutočná úroková miera

ZF – zero frequency – nulový kmitočetMesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Slovak questions Business English rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners Slovak dialogue English for everyday life Gerundium teória literatúry Slovak grammar English grammar Slovak conversation slovak for foreigners, time English in use maturita slovak for foreigners Anglické frázy Súdny preklad Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite angličtina pre lekárov Anglické slovesá obchodná angličtina slovenská literatúra metódy výučby Slovak tenses angličtina Anglické prídavné mená vetná skladba anglické časy anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky anglická gramatika anglické opozitá reparát frázové slovesá Slovak dialogues Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra Skúšky z jazyka učenie sa Jednoduchá veta Slovak vocabulary Vetná skladba Anglické zámená english for travelling gramatika Specialized English pohovor v angličtine Anglická gramatika slovenská gramatika priama metóda výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Slovenská gramatika anglická výslovnosť Typy angličtiny prídavné mená angličtina pre obchod doučovanie prekladateľstvo Doučovanie anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá slovné spojenia Predminulý priebehový čas Druhy viet Slovak cases Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk význam slov Medical Slovak anglická konverzácia
Návrat na obsah