Čo vám hovoria anglické skratky ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo vám hovoria anglické skratky ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické skratky ·
Tags: angličtina
Poznáte anglické skratky?

Prednedávnom som si prečítal knihu anglických skratiek a tak som si povedal, že vás s niektorými
z nich aj trochu zoznámim.

Najprv si povieme anglickú skratku, potom jej význam angličtine a nakoniec jej preklad v slovenčine.

A.C. T - advance corporation tax – zálohovaná korporatívna daň

B. M – bending moment – moment ohybu

C. A. T - computer assisted trading – obchodovanie cez počítač

D. O – direct order – priama objednávka

ESA - executive storage area – výkonná pamäťová oblasť

F. R. O. - fire risk only – poistenie len proti požiaru

GDP – gross domestic product – hrubý domáci produkt

HDC – high definition colour – vysoká schopnosť rozlíšenie farieb

IGN – ignore – ignorovať

j.i.t – just in time – zladený

KEYBD - keyboard – klávesnica

LAN – local area network lokálna počítačová sieť

M. D – Doctor of Medicine – doktor medicíny

NE – not equal to – nerovná sa

O. B. - outside broadcasting – vysielanie mimo štúdio

p. a. – per annum – ročne

QF – quality factor - činiteľ akosti

R.O – receiving office – prijímacia kancelária

s.v.- sailing vessel – plachetnica

T/O –turnover – obrat

U/S - useless - zbytočný

VAL – validity – platnosť

w.c - without charge - zadarmo

y.e.r. - yearly effective rate – skutočná úroková miera

ZF – zero frequency – nulový kmitočetMesačné príspevky
Oblaky
gramatika anglické skratky maturita Slovak vocabulary Motivácia angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie Specialized English Jednoduchá veta Gerundium Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia English for everyday life obchodná angličtina anglické časy Anglické frazálne slovesá English grammar Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko teória literatúry Predminulý priebehový čas Anglické frázy frázové slovesá význam slov Slovak slang Slovak nouns Slovak conversation anglická výslovnosť slovné spojenia Slovak dialogues Slovak cases Anglické zámená pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá Typy angličtiny anglická gramatika metódy výučby slovenská literatúra slovak for foreigners Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Spisovná slovenčina učenie sa Metódy výučby Slovak for foreigners slohové útvary metódy výučby, jazyky Vetná skladba anglické opozitá Slovak questions angličtina výučba, doučovanie Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Nepravidelné stupňovanie Slovak verbs Slovak sentences vetná skladba Skúšky z jazyka Business English slovenská gramatika Slovenská gramatika význam slov a ich použite priama metóda prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions English in use reparát Anglické slovesá Súdny preklad slovak for foreigners, time Slovenský jazyk prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl Druhy viet angličtina pre obchod Slovak dialogue Slovak tenses Doučovanie Anglické prídavné mená doučovanie
Návrat na obsah