Čo vám hovoria anglické skratky ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo vám hovoria anglické skratky ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické skratky ·
Tags: angličtina
Poznáte anglické skratky?

Prednedávnom som si prečítal knihu anglických skratiek a tak som si povedal, že vás s niektorými
z nich aj trochu zoznámim.

Najprv si povieme anglickú skratku, potom jej význam angličtine a nakoniec jej preklad v slovenčine.

A.C. T - advance corporation tax – zálohovaná korporatívna daň

B. M – bending moment – moment ohybu

C. A. T - computer assisted trading – obchodovanie cez počítač

D. O – direct order – priama objednávka

ESA - executive storage area – výkonná pamäťová oblasť

F. R. O. - fire risk only – poistenie len proti požiaru

GDP – gross domestic product – hrubý domáci produkt

HDC – high definition colour – vysoká schopnosť rozlíšenie farieb

IGN – ignore – ignorovať

j.i.t – just in time – zladený

KEYBD - keyboard – klávesnica

LAN – local area network lokálna počítačová sieť

M. D – Doctor of Medicine – doktor medicíny

NE – not equal to – nerovná sa

O. B. - outside broadcasting – vysielanie mimo štúdio

p. a. – per annum – ročne

QF – quality factor - činiteľ akosti

R.O – receiving office – prijímacia kancelária

s.v.- sailing vessel – plachetnica

T/O –turnover – obrat

U/S - useless - zbytočný

VAL – validity – platnosť

w.c - without charge - zadarmo

y.e.r. - yearly effective rate – skutočná úroková miera

ZF – zero frequency – nulový kmitočetMesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy pohovor v angličtine reparát Slovak questions English in use Slovak tenses frázové slovesá Súdny preklad anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov gramatika slovenská gramatika Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá priama metóda Medical Slovak význam slov a ich použite Slovak dialogue anglická konverzácia teória literatúry doučovanie slovak for foreigners, time Typy angličtiny Jednoduchá veta Vetná skladba Specialized English Doučovanie výučba, učenie sa, anketa slovné spojenia Slovak grammar Anglické zámená English for everyday life metódy výučby, jazyky Slovak cases slovenská literatúra Slovenský jazyk anglické opozitá Slovak conversation anglická gramatika anglické skratky angličtina Slovenská literatúra verbs with prepositions slovak for foreigners rečnícky štýl maturita vetná skladba prídavné mená učenie sa Anglické frázové slovesá význam slov Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka výučba, doučovanie slohové útvary metódy výučby Business English anglické časy Gerundium english for travelling English grammar metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina angličtina pre obchod
Návrat na obsah