Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia angličtina pre obchod Slovenská literatúra Slovak nouns anglická gramatika Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená Anglická gramatika Slovak for foreigners slovenská literatúra Súdny preklad Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá teória literatúry metódy výučby slovné spojenia Slovak sentences prídavné mená English in use Slovak tenses Doučovanie výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá slovak for foreigners English for everyday life Slovak questions anglické opozitá slovenská gramatika Druhy viet Jednoduchá veta Slovenský jazyk Anglické frázy Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov priama metóda výučba, doučovanie Slovak word formation Slovak grammar Medical Slovak Angličtina pre špecifické situácie frázové slovesá vetná skladba Skúšky z jazyka English grammar Gerundium english for travelling verbs with prepositions maturita gramatika význam slov pohovor v angličtine slovak for foreigners, time slohové útvary Slovak vocabulary reparát anglické časy Slovak pronunciation metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite doučovanie Slovenská gramatika Slovak cases obchodná angličtina Anglické slovesá Slovak slang Business English Angličtina pre každú situáciu Slovak verbs Nepravidelné stupňovanie anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk učenie sa pomôcky k učeniu sa Specialized English Spisovná slovenčina Slovak dialogues rečnícky štýl Motivácia angličtina Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo Slovak dialogue metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah