Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená Business English priama metóda Slovak conversation Slovak dialogue Slovak tenses Slovenský jazyk metódy výučby English in use slovenská gramatika význam slov a ich použite anglická výslovnosť pohovor v angličtine Doučovanie angličtina pre obchod English grammar Anglické frazálne slovesá Anglické frázy anglické opozitá Gerundium verbs with prepositions doučovanie slovak for foreigners Predminulý priebehový čas English for everyday life gramatika obchodná angličtina Slovak sentences výučba, doučovanie maturita anglické časy Slovak cases Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov Slovak nouns rečnícky štýl Súdny preklad Skúšky z jazyka Typy angličtiny Slovak dialogues reparát Slovak grammar anglická gramatika slohové útvary Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Specialized English angličtina metódy výučby, jazyky slovenská literatúra Vetná skladba anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo english for travelling význam slov tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Anglické zámená Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky teória literatúry Slovak for foreigners Anglická gramatika vetná skladba Metódy výučby učenie sa slovak for foreigners, time frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah