Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
English in use anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky doučovanie reparát Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá priama metóda Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk Vetná skladba Slovak questions anglické časy prídavné mená Specialized English teória literatúry Business English slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners pohovor v angličtine Slovak dialogues Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia výučba, doučovanie Skúšky z jazyka angličtina pre obchod anglické skratky Anglická gramatika angličtina Slovak nouns slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet Slovak grammar Anglické frázy English grammar Slovak conversation Metódy výučby význam slov výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Jednoduchá veta Doučovanie angličtina pre lekárov Medical Slovak Slovenská literatúra maturita Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue slovenská literatúra Slovak tenses gramatika anglická výslovnosť prekladateľstvo obchodná angličtina Súdny preklad učenie sa verbs with prepositions english for travelling Typy angličtiny English for everyday life Gerundium slovak for foreigners, time frázové slovesá metódy výučby Slovak sentences slovenská gramatika rečnícky štýl Slovak for foreigners
Návrat na obsah