Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika anglické opozitá Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá Business English Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod slovenská gramatika reparát prekladateľstvo Slovak negation pomôcky k učeniu sa slovenské nárečia, slovensko Doučovanie angličtina učenie sa Slovak dialogue Slovenská gramatika verbs with prepositions slovak for foreigners, time obchodná angličtina anglická výslovnosť doučovanie Angličtina pre špecifické situácie maturita Slovak phrases Slovak dialogues anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby English grammar prídavné mená Slovenský jazyk Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa Obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia English in use rečnícky štýl Slovenská literatúra vetná skladba Slovak cases význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby metódy, vzdelávanie, Medical Slovak Anglické frázy Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation English for everyday life Spisovná slovenčina Gerundium Anglické zámená Slovak slang Anglické slovesá slohové útvary Slovak nouns angličtina pre lekárov Druhy viet Specialized English slovenská literatúra anglická gramatika Slovak tenses frázové slovesá Slovak for foreigners Typy angličtiny anglické skratky metódy výučby, jazyky anglické časy priama metóda Motivácia výučba, doučovanie význam slov Slovak grammar Slovak pronunciation slovak for foreigners teória literatúry Slovak questions Rody v angličtine Slovak word formation Slovak sentences english for travelling Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba pohovor v angličtine gramatika Skúšky z jazyka Slovak verbs
Návrat na obsah