Frázové slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: slovesáfrázovéangličtina
Frázové slovesá v praxi

Čo sú to vlastne frázové slovesá ?

V angličtine sú to špecialne slovesá, ktoré sú vytvorené zo slovesa a väčšinou nejakého dodatku, napr predložky, čo mení úplne význam daného slovesa. A teraz sa môžeme na nich pozrieť. Je ich veľmi veľa, teda si prejdeme len zopár. Takže ideme na to.

back up - podporovať, zastať sa

The doctors were backed up by nurses.

Doktori boli podporovaní sestričkami.

be after - prenasledovať

The police were after the thief.

Polícia prenasledovala zlodeja.

be down with - byť chorý

John is down with the flue.

John má chrípku.

be out  - byť nemoderné

Long skirt are out this season.

V tejto sezóne dlhé sukne nie sú v móde.

break down - pokaziť sa

The telephone system has broke down.

Pokazil sa telefónny systém.

break in - vlúpať sa

He broke into a shop one night and killed the owner.

Vlúpal sa do obchodou jeden večer a zabil vlastníka.

break out - vypuknúť

Fire broke out during the night.

Oheň vypukol počas noci.

break up - rozpadnúť sa

Their marriage is breaking up.

Ich manželstvo sa rozpadá.

bring on - spôsobiť

The damp weather brought on his cold.

Vlhké počasie zapríčinilo jeho nádchu.

bring up - vychovávať

I brought up two children alone.

Sama som vychovala dve deti.

brush up - zopakovať si

I would like to brush up my French.

Rada by som si zopakovala francúzštinu.


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk English in use metódy, vzdelávanie, slohové útvary Slovenský jazyk Slovak word formation Slovak vocabulary Obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa English grammar Anglické frazálne slovesá doučovanie Slovenská gramatika Slovak sentences Druhy viet Anglické zámená anglická konverzácia priama metóda vetná skladba význam slov učenie sa Slovak phrases Motivácia rečnícky štýl frázové slovesá slovenská literatúra Skúšky z jazyka English for everyday life reparát Medical Slovak Slovak cases Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Anglické slovesá teória literatúry gramatika Anglická gramatika maturita anglická výslovnosť Slovak dialogues pohovor v angličtine význam slov a ich použite prekladateľstvo Gerundium slovak for foreigners Specialized English Vetná skladba Doučovanie slovenská gramatika angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta Spisovná slovenčina slovak for foreigners, time Slovak verbs Metódy výučby anglické časy english for travelling Anglické frázové slovesá Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá Slovak pronunciation slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia pomôcky k učeniu sa Slovak grammar anglická gramatika obchodná angličtina Business English Slovak slang anglické skratky Anglické frázy Súdny preklad Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Rody v angličtine Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation metódy výučby anglické opozitá angličtina pre obchod Typy angličtiny verbs with prepositions prídavné mená Slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie Slovak nouns metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah