Frázové slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: slovesáfrázovéangličtina
Frázové slovesá v praxi

Čo sú to vlastne frázové slovesá ?

V angličtine sú to špecialne slovesá, ktoré sú vytvorené zo slovesa a väčšinou nejakého dodatku, napr predložky, čo mení úplne význam daného slovesa. A teraz sa môžeme na nich pozrieť. Je ich veľmi veľa, teda si prejdeme len zopár. Takže ideme na to.

back up - podporovať, zastať sa

The doctors were backed up by nurses.

Doktori boli podporovaní sestričkami.

be after - prenasledovať

The police were after the thief.

Polícia prenasledovala zlodeja.

be down with - byť chorý

John is down with the flue.

John má chrípku.

be out  - byť nemoderné

Long skirt are out this season.

V tejto sezóne dlhé sukne nie sú v móde.

break down - pokaziť sa

The telephone system has broke down.

Pokazil sa telefónny systém.

break in - vlúpať sa

He broke into a shop one night and killed the owner.

Vlúpal sa do obchodou jeden večer a zabil vlastníka.

break out - vypuknúť

Fire broke out during the night.

Oheň vypukol počas noci.

break up - rozpadnúť sa

Their marriage is breaking up.

Ich manželstvo sa rozpadá.

bring on - spôsobiť

The damp weather brought on his cold.

Vlhké počasie zapríčinilo jeho nádchu.

bring up - vychovávať

I brought up two children alone.

Sama som vychovala dve deti.

brush up - zopakovať si

I would like to brush up my French.

Rada by som si zopakovala francúzštinu.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation Angličtina pre špecifické situácie anglická gramatika Slovak tenses maturita angličtina pre lekárov anglická výslovnosť anglické opozitá slovné spojenia Slovak questions slovenská gramatika rečnícky štýl Skúšky z jazyka Slovenský jazyk priama metóda angličtina verbs with prepositions obchodná angličtina Medical Slovak Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Slovak slang Nepravidelné stupňovanie prídavné mená pomôcky k učeniu sa Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia Slovak phrases gramatika Spisovná slovenčina Slovak sentences Anglické slovesá Slovak dialogue Slovak dialogues Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu Specialized English Slovak verbs Doučovanie English in use Anglická gramatika význam slov a ich použite Slovak conversation slovak for foreigners Slovak grammar Súdny preklad Anglické frázové slovesá Gerundium Slovak cases English for everyday life Slovenská literatúra English grammar Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, doučovanie Obchodná angličtina Anglické zámená reparát učenie sa anglické časy Anglické frazálne slovesá Slovak pronunciation vetná skladba Slovak negation Vetná skladba Slovenská gramatika metódy výučby Druhy viet english for travelling slohové útvary Anglické frázy anglické skratky slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk význam slov metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená pohovor v angličtine výučba, doučovanie Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa Business English Motivácia Slovak vocabulary Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra anglická konverzácia Rody v angličtine angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo frázové slovesá Metódy výučby teória literatúry
Návrat na obsah