Helpfull phrases for travelling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Helpfull phrases for travelling

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak language ·
Tags: slovaklanguagetransport
Important phrases for travelling

You can have many problems when you travel in Slovakia, this phrases can help you to travel without problems.

Kedy ide najbližší vlak do Berlína ?             When is the next train to Berlin ?

O koľkej  ide vlak do Varšavy ?                              When does the train to Warsaw leave ?

Chcel by som lístok  do Madridu.                           I would like a ticket to Madrid.

Kedy príde vlak do Viedne ?                                 When does the train arrive to Vienna ?

Musím prestupovať ?                                            Do I have to change trains ?

Je vo vlaku lôžkový vozeň ?                                 Does the train have sleepers ?

Chcel by som jednosmerný lístok do Bruselu.         I´d like a one way ticket to Brussels.

Koľko stojí miesto v lôžkovom vozni ?                      What does a berth in the sleeper cost ?  

Prepáčte, môžem prejsť ?                                  Excuse me, may I pass ?

Myslím si, že to je moje miesto.                         I think this is my seat.

Myslím, že sedíte na mojom mieste.                 I think you are sitting in my seat.

Má vlak meškanie ?                                           Is the train delayed ?

Zobudili by ste ma o 7:00 ?                              Could you please wake me up at 7 o´clock ?

Rád by som si rezervoval let do atén.               I would like  to book a filght to Athens.

Je to priamy  let ?                                             Is it a direct filght ?

Chcel by som potvrdiť svoju rezerváciu .            I would like to confirm my reservation.

Chcel by som stornovať rezerváciu.                   I would like to cancel my reservation.

Chcel by som presunúť svoju rezerváciu.          I would like to change my reservation.

Kedy pristaneme ?                                              When do we land ?

Kedy tam budeme  ?                                          When do will we be there ?   

Je to váš kufor ?                                                 Is that your suitcase ?Návrat na obsah