How we create adjectives ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create adjectives ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakgrammaradjectives
Creating adjectives

 
We need sufixes – ový

 
                              -ný,-ený

 
                               -ský

 
                             -cí, -ací, -iaci

 
If we have noun and we want to do adjective, we use sufixes              -ový    jablko – jablkový

 
                                                                                                              -ný     deň – denný

 
                                                                                                              -ený  drevo – drevený

 
                                                                                                              -ský  dieťa- detský

 
We need sufixes –cí, ací, iací if we have verb and we want to create adjective : písať – písací.
 
Adjectives that have sufixes – ový, -ný,(-ený), -ský, -cí(-ací, -iací) do not have comparative and superlative.
 
 
More examples of these adjectives.

 
mrkva – mrkvový

 
krčma – krčmový

 
ruka – ručný

 
kapusta – kapustový

 
maďarsko – maďarský

 
sklo – sklenený

 
kniha –knižný

 
železo – železný

 
počítať – počítací

 
rozprávať – rozprávací

 
pivo – pivný

 
Hviezda – hviezdny

 
telo – telový

 
okno - okenný
 


Návrat na obsah