03/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Example of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 30/3/2020
Všetko o zámenách
Filip Šuman -Burdej | 27/3/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby Typy angličtiny Specialized English učenie sa pohovor v angličtine anglická výslovnosť anglické časy Obchodná angličtina slovak for foreigners Medical Slovak slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá gramatika význam slov angličtina pre obchod Slovak for foreigners Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Gerundium význam slov a ich použite Anglické frázy slovenská literatúra anglické skratky pomôcky k učeniu sa Slovak grammar Slovak word formation Slovak vocabulary Anglické slovesá priama metóda Jednoduchá veta Anglické prídavné mená English in use Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená Predminulý priebehový čas Angličtina pre špecifické situácie Business English Slovenská literatúra Doučovanie Slovak slang English grammar Slovak cases metódy výučby, jazyky doučovanie Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Slovak dialogue Slovak nouns slohové útvary reparát angličtina pre lekárov frázové slovesá Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia Slovak phrases metódy výučby vetná skladba anglická konverzácia slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie Slovak dialogues prekladateľstvo obchodná angličtina Slovenský jazyk maturita slovenská gramatika teória literatúry Anglická gramatika Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka Vetná skladba Slovak verbs Spisovná slovenčina Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika anglická gramatika anglické opozitá angličtina Slovak conversation english for travelling English for everyday life verbs with prepositions Slovak tenses rečnícky štýl Motivácia Slovak pronunciation
Návrat na obsah