04/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo je spisovné a čo nie ?
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2020
Dôvody ľudí učiť sa angličtinu.
Filip Šuman -Burdej | 9/4/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak English in use reparát Druhy viet Slovak for foreigners Slovenská gramatika prekladateľstvo Slovak conversation angličtina anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá Jednoduchá veta Typy angličtiny Anglické prídavné mená Slovak dialogue Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Slovak word formation Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko Spisovná slovenčina angličtina pre obchod slovné spojenia Obchodná angličtina učenie sa Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Slovak verbs slovak for foreigners, time English for everyday life Slovak vocabulary Súdny preklad Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá English grammar Skúšky z jazyka verbs with prepositions Anglické frázy rečnícky štýl Specialized English slohové útvary slovak for foreigners anglické časy výučba, doučovanie Motivácia Anglické zámená anglická konverzácia Slovak tenses angličtina pre lekárov slovenská literatúra Slovak slang doučovanie maturita Slovak questions význam slov Slovak cases Slovak phrases Slovak pronunciation význam slov a ich použite pomôcky k učeniu sa Angličtina pre špecifické situácie metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Vetná skladba pohovor v angličtine Business English Metódy výučby vetná skladba anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu anglické skratky výučba, učenie sa, anketa Doučovanie priama metóda anglická výslovnosť Gerundium frázové slovesá Slovak sentences gramatika obchodná angličtina Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Predminulý priebehový čas teória literatúry prídavné mená english for travelling Slovak grammar
Návrat na obsah