05/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Médiá vo výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 31/5/2020
Groups of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá doučovanie Angličtina pre špecifické situácie Predminulý priebehový čas Specialized English Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa English for everyday life Slovenská literatúra anglické časy English grammar Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy Slovak cases Metódy výučby Slovak nouns význam slov prekladateľstvo Business English Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak slang Druhy viet Slovak grammar Obchodná angličtina Slovak questions priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená rečnícky štýl reparát obchodná angličtina Gerundium Vetná skladba Slovak dialogues slovak for foreigners, time frázové slovesá Jednoduchá veta Typy angličtiny Anglické frazálne slovesá maturita slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, Spisovná slovenčina Rody v angličtine anglické opozitá anglická konverzácia metódy výučby slovné spojenia Anglická gramatika Skúšky z jazyka angličtina Motivácia Súdny preklad slovak for foreigners Slovak phrases Slovak conversation verbs with prepositions teória literatúry Anglické zámená angličtina pre lekárov výučba, doučovanie slovenská literatúra anglická výslovnosť angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky Medical Slovak english for travelling Doučovanie Slovak sentences slovenská gramatika učenie sa Slovak word formation pomôcky k učeniu sa Slovak verbs slohové útvary pohovor v angličtine Slovak pronunciation anglicko - slovenská konverzácia English in use Slovenská gramatika gramatika anglické skratky vetná skladba Slovak for foreigners
Návrat na obsah