05/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Médiá vo výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 31/5/2020
Groups of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená Slovak sentences učenie sa anglická konverzácia Slovak cases rečnícky štýl Specialized English English grammar Slovak slang reparát Anglické prídavné mená prekladateľstvo pomôcky k učeniu sa slovenská gramatika angličtina Skúšky z jazyka slovné spojenia Slovak word formation Motivácia verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Obchodná angličtina angličtina pre lekárov vetná skladba angličtina pre obchod výučba, doučovanie Slovak dialogues obchodná angličtina Typy angličtiny význam slov metódy výučby slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite English for everyday life Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Súdny preklad slohové útvary slovak for foreigners Angličtina pre špecifické situácie slovenská literatúra Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses Doučovanie maturita Slovenská gramatika English in use Medical Slovak prídavné mená anglická výslovnosť Slovak for foreigners pohovor v angličtine teória literatúry Slovak vocabulary Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue Vetná skladba anglické skratky Slovak grammar anglické časy Angličtina pre každú situáciu Business English Slovak verbs metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Spisovná slovenčina Anglické frázy Slovak phrases výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation Slovak questions english for travelling Anglická gramatika Gerundium Jednoduchá veta anglické opozitá Slovak pronunciation priama metóda gramatika frázové slovesá anglická gramatika Slovak nouns Slovenská literatúra Anglické slovesá
Návrat na obsah