06/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How to pronounce Slovak letters ?
Filip Šuman -Burdej | 21/6/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Slovak phrases Slovak verbs rečnícky štýl doučovanie význam slov vetná skladba maturita Anglické prídavné mená Specialized English Business English Anglické frázové slovesá verbs with prepositions pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners Obchodná angličtina Anglické zámená slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba teória literatúry Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov Anglické frázy Slovenský jazyk Angličtina pre špecifické situácie Typy angličtiny Anglické slovesá Slovak sentences Slovak grammar Slovak for foreigners Skúšky z jazyka frázové slovesá anglické opozitá Slovenská literatúra prekladateľstvo Slovak cases Slovenská gramatika výučba, doučovanie anglická výslovnosť Rody v angličtine priama metóda slohové útvary Slovak questions reparát anglické časy gramatika Predminulý priebehový čas Slovak conversation prídavné mená pohovor v angličtine Jednoduchá veta english for travelling Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns význam slov a ich použite Slovak pronunciation Slovak vocabulary Druhy viet angličtina slovné spojenia Slovak dialogues anglická gramatika Slovak negation metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue English in use English grammar English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Slovak word formation Slovak slang Anglická gramatika učenie sa slovenská literatúra obchodná angličtina Metódy výučby angličtina pre obchod Spisovná slovenčina anglické skratky Súdny preklad Motivácia
Návrat na obsah