06/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How to pronounce Slovak letters ?
Filip Šuman -Burdej | 21/6/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina Spisovná slovenčina English grammar Anglická gramatika slovak for foreigners, time Slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Vetná skladba učenie sa pohovor v angličtine Skúšky z jazyka English for everyday life slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá Metódy výučby Slovak pronunciation Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta angličtina pre obchod slohové útvary obchodná angličtina slovak for foreigners Slovenský jazyk Slovak conversation Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Gerundium doučovanie Typy angličtiny verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie priama metóda Súdny preklad gramatika pomôcky k učeniu sa Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu Business English význam slov prekladateľstvo Slovak sentences Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Specialized English english for travelling prídavné mená Slovak questions anglické opozitá Anglické frázy Druhy viet anglické časy Slovak slang slovenská literatúra metódy výučby Slovak verbs anglické skratky výučba, doučovanie vetná skladba Anglické prídavné mená Slovak word formation teória literatúry Slovak nouns Slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Slovak dialogue význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases slovné spojenia Doučovanie Slovak phrases Motivácia maturita Angličtina pre špecifické situácie anglická výslovnosť anglická gramatika Obchodná angličtina Slovak tenses Medical Slovak Anglické zámená Slovak grammar Slovak vocabulary rečnícky štýl Predminulý priebehový čas English in use reparát slovenská gramatika
Návrat na obsah