07/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Phrases you can use in daily life
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2020
Business English in conversation
Filip Šuman -Burdej | 13/7/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English frázové slovesá Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu anglické skratky prídavné mená slovak for foreigners, time Slovak questions pomôcky k učeniu sa angličtina pre obchod maturita rečnícky štýl Anglické frázy obchodná angličtina Anglické prídavné mená Slovak sentences teória literatúry Slovak cases Motivácia English for everyday life metódy výučby anglická výslovnosť English in use Druhy viet Anglické frazálne slovesá slohové útvary slovenská literatúra Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue anglické opozitá pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Medical Slovak metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite gramatika Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko učenie sa Slovak tenses výučba, doučovanie vetná skladba metódy výučby, jazyky Anglické slovesá slovné spojenia angličtina pre lekárov význam slov anglické časy anglická konverzácia Doučovanie prekladateľstvo Slovak verbs výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions angličtina Metódy výučby Typy angličtiny Slovak word formation Slovak slang Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak grammar reparát Gerundium Anglická gramatika priama metóda Vetná skladba Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika Slovak conversation English grammar Obchodná angličtina Slovak dialogues Slovenský jazyk anglická gramatika english for travelling Slovak phrases Business English Spisovná slovenčina doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak pronunciation Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie
Návrat na obsah