07/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Phrases you can use in daily life
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2020
Business English in conversation
Filip Šuman -Burdej | 13/7/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika slovak for foreigners, time slovenská literatúra prekladateľstvo Slovenský jazyk Slovenská gramatika anglické skratky Slovak dialogue Slovenská literatúra english for travelling anglická výslovnosť angličtina Anglické slovesá Slovak tenses slovenská gramatika anglické opozitá Medical Slovak maturita prídavné mená Anglické frázy Slovak conversation učenie sa slovak for foreigners Slovak negation Rody v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny slovné spojenia Slovak verbs Specialized English teória literatúry doučovanie Slovak nouns slohové útvary Jednoduchá veta Doučovanie význam slov a ich použite Slovak for foreigners Slovak pronunciation priama metóda English for everyday life Gerundium metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie anglická gramatika Slovak sentences výučba, doučovanie verbs with prepositions Anglické zámená reparát vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk English in use Slovak vocabulary Slovak cases metódy výučby gramatika Druhy viet English grammar Anglické frazálne slovesá Obchodná angličtina význam slov Slovak slang pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov anglické časy slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues angličtina pre obchod anglická konverzácia Vetná skladba Motivácia Skúšky z jazyka Slovak word formation výučba, učenie sa, anketa Slovak phrases Spisovná slovenčina pomôcky k učeniu sa frázové slovesá Slovak questions Business English Metódy výučby Predminulý priebehový čas Slovak grammar Anglické prídavné mená
Návrat na obsah