08/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázové slovesá vo vetách
Filip Šuman -Burdej | 12/8/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa Anglické frázy anglická výslovnosť Angličtina pre špecifické situácie english for travelling vetná skladba Skúšky z jazyka angličtina pre obchod Rody v angličtine tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Slovak phrases Specialized English angličtina Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá English for everyday life English grammar pomôcky k učeniu sa Metódy výučby Slovak vocabulary slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Anglické zámená anglická konverzácia slohové útvary Slovak dialogues prekladateľstvo metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar Gerundium Angličtina pre každú situáciu Motivácia slovenská gramatika výučba, doučovanie Spisovná slovenčina Business English obchodná angličtina Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions anglické skratky Slovak nouns význam slov a ich použite Anglické slovesá Slovak dialogue Anglické prídavné mená Slovak for foreigners Slovak negation anglické časy Slovak pronunciation reparát slovak for foreigners frázové slovesá rečnícky štýl slovak for foreigners, time slovné spojenia Slovak word formation Predminulý priebehový čas Typy angličtiny Slovenský jazyk anglické opozitá Druhy viet Slovak slang angličtina pre lekárov doučovanie Obchodná angličtina Súdny preklad metódy, vzdelávanie, gramatika Slovak tenses Anglická gramatika Slovenská literatúra Slovenská gramatika Slovak verbs Slovak conversation Vetná skladba výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine Slovak sentences Medical Slovak prídavné mená anglická gramatika Slovak cases maturita English in use význam slov teória literatúry Anglické frázové slovesá metódy výučby Jednoduchá veta
Návrat na obsah