10/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Aktívny a pasívny rod
Filip Šuman -Burdej | 4/10/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Obchodná angličtina Slovak dialogue Gerundium Druhy viet Slovak conversation Slovak vocabulary Skúšky z jazyka angličtina pre obchod Slovenský jazyk učenie sa Specialized English Slovak tenses doučovanie prídavné mená Motivácia Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak anglická výslovnosť pohovor v angličtine Anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak word formation slohové útvary výučba, učenie sa, anketa Rody v angličtine English for everyday life Slovak questions Slovak slang Angličtina pre každú situáciu anglické skratky Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina Slovak sentences Slovak grammar Anglické frázové slovesá obchodná angličtina Slovak for foreigners gramatika reparát pomôcky k učeniu sa teória literatúry význam slov a ich použite slovak for foreigners, time maturita Slovak nouns frázové slovesá význam slov Vetná skladba Jednoduchá veta english for travelling Angličtina pre špecifické situácie verbs with prepositions vetná skladba anglické časy slovenská gramatika Business English angličtina Slovak pronunciation Slovak cases Metódy výučby Doučovanie Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, Slovak verbs Slovak dialogues Slovak negation Anglické slovesá slovenská literatúra Slovenská literatúra Anglické zámená Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia angličtina pre lekárov prekladateľstvo metódy výučby, jazyky anglické opozitá Slovenská gramatika metódy výučby Predminulý priebehový čas rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Anglické prídavné mená slovak for foreigners English in use Slovak phrases English grammar Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia
Návrat na obsah