11/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Zápor v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 7/11/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená English in use slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses Medical Slovak Doučovanie Slovak verbs Slovak questions Motivácia slovak for foreigners, time pomôcky k učeniu sa slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka Druhy viet výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby anglické časy obchodná angličtina výučba, doučovanie angličtina Anglická gramatika angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Súdny preklad Slovak grammar English for everyday life Slovak pronunciation Jednoduchá veta Slovak slang Business English Predminulý priebehový čas Vetná skladba anglická konverzácia prekladateľstvo slohové útvary priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue verbs with prepositions Slovak negation Slovak for foreigners Slovak sentences Metódy výučby anglické opozitá slovenská literatúra Spisovná slovenčina Obchodná angličtina Slovak phrases Anglické prídavné mená Slovak word formation doučovanie angličtina pre obchod učenie sa anglická gramatika Slovenská gramatika slovenská gramatika význam slov a ich použite Slovak vocabulary anglická výslovnosť Slovak nouns reparát Slovenská literatúra pohovor v angličtine slovak for foreigners maturita metódy, vzdelávanie, Anglické frázy vetná skladba význam slov rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie anglické skratky prídavné mená frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk gramatika english for travelling Typy angličtiny Anglické frázové slovesá teória literatúry Slovak conversation Gerundium Anglické slovesá metódy výučby, jazyky Specialized English Rody v angličtine English grammar Angličtina pre špecifické situácie Slovenský jazyk Slovak dialogues
Návrat na obsah