Naučte sa jazyk za chvíľu! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Naučte sa jazyk za chvíľu!

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby, jazyky ·
Tags: cudzíjazykmetódyspôsoby
9 vecí, ktoré by ste mali robiť aby ste sa cudzí jazyk skutočne naučili !

1. Učte sa vtedy, keď máme na to náladu ale pritom sa učte denne.

2. Používajte viaceré zdroje, v žiadnej knihe nenájdete úplne všetko.

3. Ak máme možnosť tak komunikujte v cudzom jazyku, či už so študentom, ktorý študuje
s vami alebo skôr komunikujte s cudzincom.

4. Vyskúšajte médiá, internet, dvd, cd, výučbový software.

5. Využite každý svoj voľný čas na učenie sa jazyka.

6. Učte sa pomocou príbehov, ktoré vás budú baviť.

7. Okrem gramatiky alebo fráz sa učte sa niečo z kultúry národa, ktorá hovorí daným názorom.

8. Vytvárajte si siete ľudí s ktorými sa môžete baviť v cudzom jazyku, či už na internete si
môžete písať, komunikovať cez skype alebo sa stretávať priamo s cudzincami.

9. Chodievajte na stretnutia, kde sa môžete naučiť hovoriť cudzí jazyk, sú to stretnutia, kde je
cudzinec a prekladateľ, ktorý vám daný text alebo rozhovor preložia.


Mesačné príspevky
Oblaky
English in use Slovak questions slovak for foreigners, time Slovak phrases Súdny preklad reparát Skúšky z jazyka Anglické slovesá slovenská literatúra Gerundium Slovak cases Predminulý priebehový čas učenie sa Typy angličtiny slovak for foreigners anglické skratky gramatika význam slov pomôcky k učeniu sa Business English Motivácia Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa priama metóda pohovor v angličtine Slovak sentences teória literatúry Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená prekladateľstvo Slovak verbs Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue Slovak grammar anglická konverzácia maturita Slovak slang vetná skladba Doučovanie Metódy výučby English grammar slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk Slovak word formation english for travelling Obchodná angličtina verbs with prepositions obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, angličtina metódy výučby Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť slovné spojenia prídavné mená Spisovná slovenčina slohové útvary rečnícky štýl doučovanie frázové slovesá Slovenská literatúra anglické opozitá Rody v angličtine Slovenská gramatika Slovak tenses Slovak nouns Slovak vocabulary Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Specialized English anglické časy anglická gramatika Medical Slovak Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod Slovak pronunciation English for everyday life Vetná skladba Slovak for foreigners Jednoduchá veta
Návrat na obsah