Navrhnite niečo Angličanovi ! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Navrhnite niečo Angličanovi !

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v English grammar ·
Tags: suggetionsgrammar
Ako urobiť návrh v angličtine         

 
Angličtina má viacero spôsobov ako môžete niekomu niečo navrhnúť, my sa na to pozrieme spolu trošku zblízka.

 
Let´s  + sloveso

 
Let´s go to the theatre tonight.

 
Poďme dnes večer do divadla.

 
Ok! /No , I don´t fancy it.

 
Dobre/ Nie, nepáči sa mi to.

 
What/ how about + sloveso –ing

 
How about watching a video instead ?

 
Čo tak sa namiesto toho  pozrieť na video ?

 
Good idea./I´d rather not.

 
Dobrý nápad./To by sa mi moc nechcelo.

 
Why don´t we + sloveso

 
Why don´t we stay in cheap hotel?

 
Prečo sa neubytujeme v lacnom hoteli?

 
Why not ?/ No, I would prefer a campsite.

 
Prečo nie ?/ Nie, dal by som prednosť kempu.

 
We could + sloveso

 
We could go to the pub.

 
Mohli by sme ísť do krčmy.

 
Yeah, we could./ I don´t think so.

 
Áno mohli./ Nemyslím si.

 
Do you fancy + sloveso-ing

 
Do you fancy seeing a film tomorrow night?

 
Chcel by si sa zajtra večer pozrieť na nejaký film?

 
Yes, I do./ No I don´t.

 
Áno chcel./ Nie, nechcel.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra prídavné mená verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu English in use anglická gramatika anglické časy metódy, vzdelávanie, Slovak phrases Slovak sentences Anglické slovesá slohové útvary teória literatúry anglické opozitá Vetná skladba slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Slovak for foreigners Slovak word formation Anglické frázové slovesá anglická konverzácia pohovor v angličtine Slovak vocabulary gramatika Anglické frázy Specialized English Slovenský jazyk Slovak questions Slovak pronunciation výučba, učenie sa, anketa Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia English grammar Skúšky z jazyka Gerundium Obchodná angličtina Metódy výučby Slovak dialogue Anglické zámená Predminulý priebehový čas prekladateľstvo Motivácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky Typy angličtiny Slovak slang Slovak dialogues Slovak grammar význam slov a ich použite Jednoduchá veta frázové slovesá English for everyday life výučba, doučovanie pomôcky k učeniu sa english for travelling Rody v angličtine Slovenská gramatika maturita slovak for foreigners reparát Medical Slovak Anglická gramatika Business English Súdny preklad Slovak nouns Slovak tenses vetná skladba Anglické prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie učenie sa doučovanie Slovak verbs Spisovná slovenčina Druhy viet význam slov obchodná angličtina angličtina pre lekárov Slovak cases Slovak conversation slovné spojenia anglická výslovnosť priama metóda slovenská literatúra angličtina anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah