Negation in Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Negation in Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak negation ·
Tags: slovak.languagenegation
How to create negation in Slovak ?


Slovak negation is not so difficult as it looks, I  will show it to you on some examples.Nerozumiem tomu slovu.

I don´t understand the word.

Nerozumiem tej vete.

I don´t understand the sentence.

Nerozumiem významu.

I don´t understand the meaning.

Rozumiete učiteľovi ?

Do you understand the teacher ?

Nie, nerozumiem mu dobre.

No, I don´t understand him well.

Rozumiete ľuďom ?

Do you understand the people ?

Nie, nerozumiem im veľmi dobre.

No, I don´t understand them very well.

Máte priateľku ?

Do you have a girlfriend ?

Nie, nemám priateľku.

No, I don´t have a girlfriend.

Máte dcéru ?

Do you have a daughter ?

Nie, nemám.

No, I don´t.

Je ten prsteň drahý ?

Is the ring expensive ?

Nie, stojí iba sto eur.

No, it costs only one hundred euros.

Si už hotový ?

Are you finished ?

Nie, ešte nie.

No, not yet

Chcel by si ešte polievku ?

Do you want some more soup ?

Nie, už nechcem.

No, I don´t want anymore.

Bývaš tu už dlho?

Have you lived here long ?

Nie, len jeden mesiac.

No, only one month.

Ideš zajtra domov ?

Are you driving home tomorrow ?

Nie, až cez víkend.

No, only on the weekend.

Je tvoja dcéra už dospelá ?

Is your daughter  an adult ?

Nie, má iba sedemnásť.

No, she is only seventeen.

.
In this examples you can see that in Slovak language we use  ne and nie and we have double negation as well.

Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English výučba, doučovanie Doučovanie Vetná skladba Slovak dialogue anglická výslovnosť slovenská gramatika Slovak nouns Skúšky z jazyka Motivácia Predminulý priebehový čas Slovak dialogues angličtina Business English slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Typy angličtiny angličtina pre lekárov obchodná angličtina Anglické prídavné mená Slovak conversation reparát Anglické zámená Súdny preklad Metódy výučby English for everyday life maturita priama metóda anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá pomôcky k učeniu sa Anglické slovesá doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa pohovor v angličtine Slovak verbs Slovak phrases gramatika teória literatúry metódy výučby Slovenská literatúra slovenská literatúra frázové slovesá English grammar Slovak pronunciation Jednoduchá veta Slovak cases Medical Slovak english for travelling Slovak for foreigners Slovak sentences verbs with prepositions anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika anglická konverzácia metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses Obchodná angličtina význam slov Druhy viet Anglické frazálne slovesá Spisovná slovenčina Slovak negation Anglické frázové slovesá rečnícky štýl anglické časy prekladateľstvo Anglické frázy English in use Rody v angličtine Slovak vocabulary význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Slovak word formation anglické skratky metódy, vzdelávanie, Gerundium Slovak grammar slohové útvary Anglická gramatika angličtina pre obchod slovak for foreigners, time Slovak slang Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre špecifické situácie slovak for foreigners vetná skladba Slovenský jazyk
Návrat na obsah