Nepravidelné slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nepravidelné slovesá

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Gramatika ·
Tags: slovesánepravidelnéangličtina
Prečo vedieť nepravidelné Slovesá ?

Nepravidelné slovesá v angličtine majú svoj význam, majú tri tvary a sú niekedy rôzne v neurčitku, v minulom čase a v tvaroch, ktoré používame v takzvaných pred časoch.

Tak si ich poďme pozrieť.

slovenský význam                              neurčitok                       minulý čas                  tŕpne príčastie minulé

vzniknúť                                            arise                               arose                            arisen

zobudiť sa                                         awake                            awoke                         awaken

byť                                                    be                                   was, were                   been

rodiť                                                  bear                               bore                             born        

biť                                                     beat                                beat                              beaten

stať sa                                               become                           became                        become

začať                                                 begin                               began                           begun

ohnúť                                                bend                                bent                               bent

staviť sa                                            bet                                   bet                                 bet

viazať                                                bind                                 bound                           bound

hrýzť                                                 bite                                  bit                                bitten

krvácať                                             bleed                                bled                              bled

fúkať                                                blow                                 blew                             blown

zlomiť                                             break                                broke                           broken

priniesť                                          bring                                brought                        brought

stavať                                            build                                 built                              built
     


Návrat na obsah