Possesive pronouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Possesive pronouns

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak grammar ·
Tags: slovakgrammarpronouns
How we use possesive pronouns in Slovak language

In this article I will show you how to use possesive pronouns in Slovak language, so let´s get started.

singular:

masculine

Čí je to otec ?              To je        môj otec.

                                                  tvoj otec.

                                                  jeho otec.

                                                    jej otec.

                                                  jeho otec.

                                                  náš otec.

                                                   váš otec.

                                                    ich otec.
feminine:
              

Čia je to matka ?            To je             moja matka.

                                                           tvoja matka.

                                                            jeho matka.

                                                              jej matka.

                                                           jeho matka.

                                                          naša matka.

                                                          vaša matka.

                                                             ich matka.

neuter:
            
Čie je to dieťa ?            To je           moje dieťa.

                                                        tvoje dieťa.

                                                         jeho dieťa.

                                                            jej dieťa.

                                                         jeho dieťa.

                                                         naše dieťa.

                                                          vaše dieťa.
                                        
                                                            ich dieťa.

Plural:

Čí sú to muži ?     To sú                 moji muži.

                                                      tvoji muži.

                                                      jeho muži.

                                                         jej muži.

                                                      jeho muži.

                                                      naši muži.

                                                      vaši muži.

                                                       ich muži.


Čie sú to sestry ?               To sú                moje sestry.

                                                                   tvoje sestry.

                                                                   jeho sestry.

                                                                     jej sestry.

                                                                  jeho sestry.

                                                                 naše sestry.

                                                                 vaše sestry.

                                                                   ich sestry.


I hope that this article helps you to know how to use possesive pronouns in Slovak language, thank you for your attention.Návrat na obsah