Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predminulý priebehový čas

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Predminulý priebehový čas ·
Tags: anglickéčasy
Predminulý priebehový čas - Past perfect continuous  

Tvoríme ho pomocou tohto vzoru.
I                              learning
you                         sitting
they                        doing
we    had been       working
he                           calling
she                         studying
it                             making

I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day.

Vysvetlenie tohto času : Môžeme povedať, že sa niečo deje na isté obdobie času predtým ako sa
niečo iné stalo.

Our game of tennis was interrupted. We had been playing for about half an hour when it started to
rain.
Ken gave up smoking two years ago. He had been smoking for 30 years.


Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life anglické opozitá doučovanie anglická konverzácia význam slov metódy výučby, jazyky Anglické frázy Skúšky z jazyka Slovak dialogues Anglické prídavné mená Business English Anglické slovesá rečnícky štýl Slovak grammar angličtina slovenské nárečia, slovensko Gerundium anglické skratky výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť anglická gramatika Slovenský jazyk Slovak dialogue slovak for foreigners učenie sa english for travelling Slovenská literatúra prídavné mená metódy výučby Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Slovenská gramatika Súdny preklad slovenská literatúra angličtina pre obchod slovenská gramatika Motivácia prekladateľstvo Slovak vocabulary Angličtina pre špecifické situácie priama metóda frázové slovesá vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas Slovak sentences Slovak word formation Slovak verbs pomôcky k učeniu sa Nepravidelné stupňovanie Slovak slang reparát Specialized English Anglická gramatika maturita Spisovná slovenčina slovak for foreigners, time Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners obchodná angličtina slovné spojenia Slovak cases English grammar pohovor v angličtine Slovak tenses gramatika verbs with prepositions English in use teória literatúry Slovak conversation Anglické zámená Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Slovak questions Druhy viet Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov slohové útvary Slovak pronunciation metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Slovak nouns
Návrat na obsah