Prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické prídavné mená ·
Prídavné mená v angličtine

 
Forma a pozícia

 
A happy boy                           a happy girl                       These children are happy.

 
 
Prídavné mená v angličtine majú len jednu formu.

 
 
He is an old man.                     This man is old.

 
Ich pozícia vo vete je pred prídavnými menami a v dodatku vety.

 
Porovnávanie – stupeň rovnosti

 
Tom is as clever as John.

 
You are not as old as Jane.

 
Používame  vzor  as+ prídavné meno + as aby sme ukázali rovnosť.

 
Alebo not as + prídavné meno + as aby sme ukázali rozdiel.

 
 
Prídavné mená sa dajú stupňovať

 
Pravidelne

 
small        smaller       the smallest

 
 
Nepravidelne

 
Good        better          the best

 
 
Prídavné mená s troma a viacerými slabikami

 
 
Interesting        more interesting            the most interesting

 
 
Môžeme ich urobiť aj z dvoch podstatných mien

 
 
Summer holidays


Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Gerundium reparát doučovanie Doučovanie Anglické prídavné mená význam slov a ich použite slovak for foreigners, time frázové slovesá slovak for foreigners Specialized English slovné spojenia Anglická gramatika anglická výslovnosť maturita Slovak for foreigners prekladateľstvo Anglické frázy English in use prídavné mená Anglické slovesá Skúšky z jazyka priama metóda učenie sa obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Slovak verbs Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá Motivácia Druhy viet Spisovná slovenčina gramatika Slovenský jazyk Slovak dialogue Slovak questions English for everyday life metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta slovenská literatúra English grammar Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia anglická gramatika slohové útvary výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Slovenská gramatika Medical Slovak Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, anglické skratky angličtina pre obchod Vetná skladba Slovak nouns Slovak word formation Súdny preklad verbs with prepositions Slovak conversation Slovak cases Anglické zámená metódy výučby Slovak tenses english for travelling pohovor v angličtine výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences význam slov Slovak slang tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie Slovak vocabulary anglické opozitá angličtina anglické časy Slovenská literatúra Slovak grammar Business English teória literatúry slovenská gramatika Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah