Prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické prídavné mená ·
Prídavné mená v angličtine

 
Forma a pozícia

 
A happy boy                           a happy girl                       These children are happy.

 
 
Prídavné mená v angličtine majú len jednu formu.

 
 
He is an old man.                     This man is old.

 
Ich pozícia vo vete je pred prídavnými menami a v dodatku vety.

 
Porovnávanie – stupeň rovnosti

 
Tom is as clever as John.

 
You are not as old as Jane.

 
Používame  vzor  as+ prídavné meno + as aby sme ukázali rovnosť.

 
Alebo not as + prídavné meno + as aby sme ukázali rozdiel.

 
 
Prídavné mená sa dajú stupňovať

 
Pravidelne

 
small        smaller       the smallest

 
 
Nepravidelne

 
Good        better          the best

 
 
Prídavné mená s troma a viacerými slabikami

 
 
Interesting        more interesting            the most interesting

 
 
Môžeme ich urobiť aj z dvoch podstatných mien

 
 
Summer holidays


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Slovak tenses Slovak dialogue english for travelling Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa slohové útvary vetná skladba Slovak dialogues Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine metódy výučby význam slov a ich použite Business English tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, frázové slovesá Slovak grammar anglické opozitá Slovak conversation Vetná skladba slovak for foreigners, time maturita Slovak sentences slovenská gramatika English grammar význam slov angličtina pre obchod Doučovanie obchodná angličtina Anglické frázy Slovak nouns slovak for foreigners Typy angličtiny Anglické prídavné mená Slovenská literatúra Jednoduchá veta anglické skratky anglické časy Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie slovenská literatúra Anglická gramatika Slovenská gramatika Skúšky z jazyka reparát anglická výslovnosť Gerundium Súdny preklad Anglické slovesá English in use učenie sa anglická konverzácia Medical Slovak Anglické frazálne slovesá angličtina teória literatúry prekladateľstvo Slovenský jazyk Slovak questions angličtina pre lekárov priama metóda Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika prídavné mená slovné spojenia gramatika Slovak cases doučovanie rečnícky štýl Slovak for foreigners English for everyday life Anglické frázové slovesá verbs with prepositions
Návrat na obsah