Príklady frázových slovies - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Príklady frázových slovies

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frazálne slovesá ·
Tags: angličtinaslovesáfrázové
Anglické frázové slovesá

 
Angličtina má plno frázových slovies, nie vždy sa ich musíme učiť ale ak nejaké viete tak je to len plus v tomto článku sa pozrieme na niektoré a urobíme si aj vety s nimi.

 
Want out  - chcieť byť oslobodený od niečoho, nezúčastniť sa

 
I want out.

Nechcem mať nič s tebou spoločné.

 
The people wanted out of their goverment´s war.

 
Ľudia  sa nechceli zúčastniť na vojne, ktorú viedla ich vláda.

 
Warm to/ up to – začať mať rád, obľúbiť si

I´m afraid she´ll never warm to me.

 
Obávam sa, že si ma nikdy neobľúbi.

 
He´s warmed up to the idea.

 
Nápad sa mu zapáčil.

Wash down with  - zapiť       
     
 
You must not wash down this medicine with alcohol.

 
Tento liek nesmieš zapiť alkoholom.

 
I washed the sausage down with a large glass of beer.

 
Klobásu som zapil veľkým pohárom piva.

 
Waste away – postupne chudnúť, slabnúť, chradnúť

 
If you stay away on this diet you´ll waste away and die.

 
Ak budeš držať túto diétu, schudneš a zomrieš.

 
He´s waste away to skin and bone.

 
Vycivel na kosť a kožu.

 
Wear out – unaviť, uťahať

 
These kids would wear out a marathon runner.

 
Tieto deti by uťahali aj maratónca.

 
The trip wore us out.

 
Výlet nás veľmi unavil.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Slovak verbs anglická gramatika Jednoduchá veta slovné spojenia Anglické zámená Anglické frazálne slovesá Slovak cases rečnícky štýl význam slov a ich použite maturita slovenská literatúra English in use Business English Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa gramatika Slovak pronunciation english for travelling Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny Medical Slovak Slovak conversation Metódy výučby metódy výučby teória literatúry slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners Slovak vocabulary slovak for foreigners, time Obchodná angličtina Slovenská gramatika Slovak tenses vetná skladba prekladateľstvo English grammar význam slov Druhy viet prídavné mená anglické časy Motivácia tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina Specialized English anglická konverzácia Gerundium Anglické slovesá obchodná angličtina slovenská gramatika angličtina pre obchod Rody v angličtine frázové slovesá anglická výslovnosť Anglická gramatika angličtina pre lekárov Slovak word formation Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners doučovanie anglické opozitá Slovak questions výučba, doučovanie slohové útvary Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá Slovak slang priama metóda Slovak sentences Slovak dialogue Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Slovak nouns Slovak dialogues učenie sa Slovak phrases Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas anglické skratky pomôcky k učeniu sa pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky Doučovanie Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra English for everyday life reparát Anglické frázy angličtina Angličtina pre špecifické situácie
Návrat na obsah