Príprava na opravné skúšky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Príprava na opravné skúšky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Skúšky z jazyka ·
Tags: angličtinaslovenčinaskúškyreparáty
Ako sa pripraviť na opravné skúšky z jazyka ?


 
Ak máte reparát z angličtiny alebo slovenčiny, tak nezúfajte v tomto článku sa dozviete ako postupovať aby ste ho úspešne urobili.


 
1.       Nájdite si učiteľa, ktorý vám pomôže s tým čo vám nejde do hlavy.

 
2.       Rozdeľte si učivo tak aby ste to bez problémov zvládli.

 
3.       Nájdite si všetky knihy, kde nájdete učivo, ktoré máte vedieť.

 
4.       Pozrite sa na internet, môžete tam nájsť veľa vecí, ktoré vám učivo sa naučiť.

 
5.       Zájdite do knižnice a nájdite si tam doplňujúcu literatúru.

 
6.       Učte sa každý deň chvíľu, aby toto nebolo na vás veľa.

 
7.       Opakujte si to čo už viete.

 
8.       Robte si testy po každej väčšej kapitole.

 
9.       Použite youtube, je možné že aj tam nájdete niečo k tomu čo potrebujete.

 
10.   Učte sa systematicky, a hovorte si samy pre seba to čo sa učíte.

 
11.   Nechajte sa vyskúšať niekým, ak to uznáte za vhodné.

 
12.   Okrem učenia aj cvičte, pomôže vám to lepšie sa sústrediť.

 
13.   Opakujte si látku postupne, najprv jednu kapitolu, potom dve atď.

 
14.   Ak môžete tak sa stretnite s učiteľkou, ktorá vás bude skúšať a spýtajte sa jej čo bude vyžadovať.

 
15.   Aj relaxujte mozog aby dobre fungoval potrebuje tiež občas vypnúť.

 
16.   Snažte sa používať viac možností a spôsobov ako sa danú látku naučiť.


Prajem vám veľa šťastia k príprave na opavné skúšky, dúfam, že vám tento článok pomohol.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns anglické opozitá Slovak dialogues doučovanie prídavné mená Anglické slovesá English for everyday life Slovenská literatúra angličtina pre obchod pohovor v angličtine Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions význam slov Business English Slovak cases anglická výslovnosť Slovak tenses anglické časy metódy výučby slovak for foreigners anglické skratky Slovak verbs Motivácia Slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Anglické zámená Slovak phrases english for travelling Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time Slovenský jazyk Metódy výučby gramatika English in use frázové slovesá slohové útvary Súdny preklad slovenská gramatika Druhy viet Jednoduchá veta Specialized English slovenská literatúra maturita teória literatúry Spisovná slovenčina rečnícky štýl obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas angličtina Slovak pronunciation Slovak word formation Slovak slang slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo anglická gramatika Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Slovak vocabulary Rody v angličtine Obchodná angličtina Slovak for foreigners Slovak conversation Slovak grammar Slovak negation výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Angličtina pre špecifické situácie Vetná skladba anglická konverzácia Skúšky z jazyka Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny Gerundium metódy výučby, jazyky učenie sa reparát Slovak dialogue význam slov a ich použite pomôcky k učeniu sa vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak Anglické prídavné mená Slovak questions priama metóda Doučovanie English grammar
Návrat na obsah