Pronunciation of Slovak letters - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Pronunciation of Slovak letters

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak pronunciation ·
Tags: pronunciationslovakletters
Do you have problem with pronunciation of Slovak words ?

In this article you I will help you with pronunciation of some Slovak words.  Here are some examples only for you.

Letter             Approximate proninciation in English                       Slovak examples

b                     as in but                                                                         treba, robiť, akoby, bývať

c                     as in its                                                                          vec, cesta, práca, noc

č                     as in child                                                                      čo, čas, prečo, číslo

d                    as in date                                                                       do, teda, dom,

ď                    as in during                                                                    choď, ďalší, ďakovať

dz                  as ts but voiced                                                              medzi, mládza, hrdza

dž                  as č but voiced as in jam                                                džbán, džavotať, džungľa

f                    as in face                                                                         forma, farba, fosfor

g                   as in to go                                                                        orgán, fragment, gaštan

h                   h with strong emphasis                                                    hlava, hruď, hoci, noha

ch                 Scottish ch , Russian x                                                    ich, nech, trocha, ach

j                    as in yes                                                                           ja, aj, jeho, vojna

k                   k closed as in nickel                                                         ako, kto, keby

l                    as in lead                                                                          slnko, dlhý, plný, okolo

ľ                   as in lurid                                                                            veľa, veľmi, podľa    

ĺ                   long l                                                                                    žĺtok, chĺpok, stĺp

m                as in milk                                                                              sám, možno, mesto

n                 as in not                                                                                na, on, strana, ráno

ň                as in news                                                                              oheň, kameň, mňa

p                closed as in open                                                                   po, práve, pán, aspoň

r                trilled as in Scottish                                                                 preto, ruka, dobre, tvár

ŕ                long r                                                                                       mŕtvy, hŕba, vŕtať, tŕpneš

s               as in to save                                                                             sa, prísť, starý, písať, istý

š               as in she                                                                                   váš, štyri, duša, píš

t               closed as in not                                                                         tento, stál, takto, otvor

ť              as in tutor                                                                                   ťažký, byť, mať, dosť

v             as in very                                                                                    svoj, nový, vravieť, vysoký

z            as in zone                                                                                    za, začať, zem, zlý

ž            as in television                                                                            že, život, vždy, živý

q           kv as in quality                                                                              ---------------

w          as in very                                                                                      ------------

x          as in next                                                                                     taxa, prax, Alex, taxi                                               
     


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners anglické časy Business English Slovak pronunciation slovenská gramatika priama metóda význam slov a ich použite Slovak vocabulary anglické skratky prídavné mená Angličtina pre každú situáciu význam slov Súdny preklad doučovanie gramatika Gerundium Druhy viet rečnícky štýl Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá Metódy výučby angličtina pre lekárov Angličtina pre špecifické situácie angličtina english for travelling Slovak grammar Slovak nouns anglická gramatika učenie sa Anglická gramatika Anglické frázy slovné spojenia Slovak phrases metódy výučby, jazyky Slovak cases Anglické frazálne slovesá Rody v angličtine pomôcky k učeniu sa metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences prekladateľstvo Jednoduchá veta Vetná skladba anglické opozitá slovak for foreigners Doučovanie výučba, doučovanie Slovak questions English in use Obchodná angličtina Slovak slang reparát Slovenská literatúra Slovenská gramatika Slovak dialogue obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Specialized English verbs with prepositions anglická výslovnosť Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená English grammar Anglické prídavné mená Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Motivácia Slovak verbs Slovenský jazyk Medical Slovak Slovak conversation metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá teória literatúry slovenská literatúra anglická konverzácia Slovak dialogues frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá maturita angličtina pre obchod English for everyday life slohové útvary slovak for foreigners, time Spisovná slovenčina Typy angličtiny Slovak word formation vetná skladba
Návrat na obsah