Pronunciation of Slovak letters - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Pronunciation of Slovak letters

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak pronunciation ·
Tags: pronunciationslovakletters
Do you have problem with pronunciation of Slovak words ?

In this article you I will help you with pronunciation of some Slovak words.  Here are some examples only for you.

Letter             Approximate proninciation in English                       Slovak examples

b                     as in but                                                                         treba, robiť, akoby, bývať

c                     as in its                                                                          vec, cesta, práca, noc

č                     as in child                                                                      čo, čas, prečo, číslo

d                    as in date                                                                       do, teda, dom,

ď                    as in during                                                                    choď, ďalší, ďakovať

dz                  as ts but voiced                                                              medzi, mládza, hrdza

dž                  as č but voiced as in jam                                                džbán, džavotať, džungľa

f                    as in face                                                                         forma, farba, fosfor

g                   as in to go                                                                        orgán, fragment, gaštan

h                   h with strong emphasis                                                    hlava, hruď, hoci, noha

ch                 Scottish ch , Russian x                                                    ich, nech, trocha, ach

j                    as in yes                                                                           ja, aj, jeho, vojna

k                   k closed as in nickel                                                         ako, kto, keby

l                    as in lead                                                                          slnko, dlhý, plný, okolo

ľ                   as in lurid                                                                            veľa, veľmi, podľa    

ĺ                   long l                                                                                    žĺtok, chĺpok, stĺp

m                as in milk                                                                              sám, možno, mesto

n                 as in not                                                                                na, on, strana, ráno

ň                as in news                                                                              oheň, kameň, mňa

p                closed as in open                                                                   po, práve, pán, aspoň

r                trilled as in Scottish                                                                 preto, ruka, dobre, tvár

ŕ                long r                                                                                       mŕtvy, hŕba, vŕtať, tŕpneš

s               as in to save                                                                             sa, prísť, starý, písať, istý

š               as in she                                                                                   váš, štyri, duša, píš

t               closed as in not                                                                         tento, stál, takto, otvor

ť              as in tutor                                                                                   ťažký, byť, mať, dosť

v             as in very                                                                                    svoj, nový, vravieť, vysoký

z            as in zone                                                                                    za, začať, zem, zlý

ž            as in television                                                                            že, život, vždy, živý

q           kv as in quality                                                                              ---------------

w          as in very                                                                                      ------------

x          as in next                                                                                     taxa, prax, Alex, taxi                                               
     


Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie prídavné mená Slovak sentences Motivácia angličtina pre obchod význam slov a ich použite English for everyday life Slovak dialogues metódy výučby, jazyky obchodná angličtina Metódy výučby Slovak tenses slohové útvary Súdny preklad frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby Slovak cases English in use prekladateľstvo anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Anglická gramatika Slovak questions Doučovanie Slovak grammar Specialized English metódy, vzdelávanie, Slovak conversation pomôcky k učeniu sa Slovenská gramatika Medical Slovak Slovak nouns výučba, doučovanie význam slov angličtina Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba anglické skratky Slovak for foreigners Anglické slovesá anglické časy Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá Spisovná slovenčina Angličtina pre špecifické situácie učenie sa gramatika rečnícky štýl Obchodná angličtina Anglické prídavné mená english for travelling slovak for foreigners Gerundium Slovak verbs Druhy viet priama metóda Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk Slovak slang slovné spojenia slovenská gramatika anglická konverzácia Slovak vocabulary anglické opozitá slovak for foreigners, time vetná skladba Slovenská literatúra anglická gramatika English grammar Slovak phrases Business English výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko reparát Anglické frázy teória literatúry slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions Slovenský jazyk Slovak dialogue Slovak pronunciation Slovak word formation doučovanie Skúšky z jazyka
Návrat na obsah